ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ท่าเรือประมงโอดะวะระ

ท่าเรือประมงโอดะวะระ

ร้านขายปลาท้องถิ่น ที่จับกันสดใหม่มีให้เห็นอยู่ทั่วท่าเรือประมงโอดาวาระ และมีจุดถ่ายรูปมากมาย เช่น "ประภาคารโชชิน" และ "กันดั้มแมนโฮล"

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ฮะยะคะวะ เงียวโกะ

ฮะยะคะวะ เงียวโกะ

โอดาวาระ
สะพานโอดะวะระ บลูเวย์

สะพานโอดะวะระ บลูเวย์

โอดาวาระ
โอดะวะระ ฮะยะคะวะ เงียวซัน

โอดะวะระ ฮะยะคะวะ เงียวซัน

โอดาวาระ
โอะคะวะ มอคโคะอุโจะ (เครื่องเขินญี่ปุ่น)

โอะคะวะ มอคโคะอุโจะ (เครื่องเขินญี่ปุ่น)

โอดาวาระ