Cảng đánh cá Odawara

Khu vực phía Tây 1giờ

Tổng quan

Cá được đánh bắt hằng ngày ở vịnh Sagami, bao gồm cá sòng, đều được bán ở đây. Có một ngọn hải đăng hình ngọn đèn mà hiện nay đã trở thành biểu tượng của cảng Odawara.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

1-9-6 Hayakawai, thành phố Odawara, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Hayakawa Gyoko
Khu vực phía Tây

Hayakawa Gyoko

Cầu Odawara Blueway
Khu vực phía Tây

Cầu Odawara Blueway

Odawara Hayakawa Gyoson
Khu vực phía Tây

Odawara Hayakawa Gyoson

Okawa Mokkoujo (Sơn mài Nhật Bản)
Khu vực phía Tây

Okawa Mokkoujo (Sơn mài Nhật Bản)