Cảng đánh cá Odawara

Khu vực phía Tây 1giờ

Tổng quan

Cá được đánh bắt hằng ngày ở vịnh Sagami, bao gồm cá sòng, đều được bán ở đây. Có một ngọn hải đăng hình ngọn đèn mà hiện nay đã trở thành biểu tượng của cảng Odawara.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

1-9-6 Hayakawai, thành phố Odawara, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Hayakawa Gyoko
Khu vực phía Tây 3

Hayakawa Gyoko

Cầu Odawara Blueway
Khu vực phía Tây 3

Cầu Odawara Blueway

Odawara Hayakawa Gyoson
Khu vực phía Tây 4

Odawara Hayakawa Gyoson

Okawa Mokkoujo (Sơn mài Nhật Bản)
Khu vực phía Tây 0

Okawa Mokkoujo (Sơn mài Nhật Bản)