วัดโยโกฮะมะ นาริตะ-ซาน

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

วัดสาขาของวัดนาริตะ-ซาน ชินโชะจิ (จังหวัดชิบะ) เป็นวัดที่ดึงดูดความสนใจของผู้คนมากมาย ด้วยพิธีที่มีชื่อว่า "โฮะมะ" มีการเผาไม้เบื้องหน้า Honzon Fudo Myo-o เป็นพิธีขอพรสำหรับให้ผู้คนได้สมความปรารถนา พิธีนี้จัดให้มีขึ้นตลอดทั้งปี วันละ 4 รอบ (9:00, 11:00, 13:00, 15:00 น.) และทุกคนสามารถเข้าร่วมได้

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

30 มิยะซะคิโชะ, นิชิ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเจอาร์ เนะงิชิ/โยโกฮะมะ ซับเวย์ สถานีสะคุระงิโชะ

เวลาทำการ

7.00-17.00 วันธรรมดา

ค่าใช้จ่าย

ไม่มีค่าเข้าชม จานไม้: 500 เยน ~ 1000 เยน

รูปถ่าย

ศาลเจ้าอิเสะยะมะ โคะไท จินกุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 5

ศาลเจ้าอิเสะยะมะ โคะไท จินกุ

เขตโนะเงะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 13

เขตโนะเงะ

โรงละครโนะแห่งโยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 6

โรงละครโนะแห่งโยโกฮะมะ

ของที่ระลึกดั้งเดิมของโรงละครโนะโยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

ของที่ระลึกดั้งเดิมของโรงละครโนะโยโกฮะมะ