ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
น้ำตกโคะคุริว

น้ำตกโคะคุริว

น้ำตกแห่งนี้สูง 15 เมตร และไม่เคยขาดน้ำ รายล้อมไปด้วยอากาศที่เย็นสบายแม้ในฤดูร้อน มีความเป็นไปได้ว่าน้ำตกได้ชื่อนี้เพราะตั้งอยู่ใกล้กับถิ่นที่อยู่ของหมอผีชื่อ โคะคุริว

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง สายโอดะคิว สถานีชิบุสะวะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

น้ำพุริวจิน

น้ำพุริวจิน

พื้นที่โชะนัน
โอะโมะเตะทันสะวะ เค็นมิน โนะ โมะริ

โอะโมะเตะทันสะวะ เค็นมิน โนะ โมะริ

พื้นที่โชะนัน
ยะมะ คาเฟ่

ยะมะ คาเฟ่

พื้นที่โชะนัน
สวนฮะดะโนะ โทะคะวะ

สวนฮะดะโนะ โทะคะวะ

พื้นที่โชะนัน