ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
น้ำตกโคะคุริว

น้ำตกโคะคุริว

น้ำตกแห่งนี้สูง 15 เมตร และไม่เคยขาดน้ำ รายล้อมไปด้วยอากาศที่เย็นสบายแม้ในฤดูร้อน มีความเป็นไปได้ว่าน้ำตกได้ชื่อนี้เพราะตั้งอยู่ใกล้กับถิ่นที่อยู่ของหมอผีชื่อ โคะคุริว

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีชิบุสะวะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

น้ำพุริวจิน

น้ำพุริวจิน

ฮาดาโนะ
โอะโมะเตะทันสะวะ เค็นมิน โนะ โมะริ

โอะโมะเตะทันสะวะ เค็นมิน โนะ โมะริ

ฮาดาโนะ
ยะมะ คาเฟ่

ยะมะ คาเฟ่

ฮาดาโนะ
สวนโทกาวะ ฮาดาโนะ แห่งคานากาวะ

สวนโทกาวะ ฮาดาโนะ แห่งคานากาวะ

ฮาดาโนะ