ข้อมูลทั่วไป

น้ำตกแห่งนี้สูง 15 เมตร และไม่เคยขาดน้ำ รายล้อมไปด้วยอากาศที่เย็นสบายแม้ในฤดูร้อน มีความเป็นไปได้ว่าน้ำตกได้ชื่อนี้เพราะตั้งอยู่ใกล้กับถิ่นที่อยู่ของหมอผีชื่อ โคะคุริว

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

โฮะริยะมะชิตะ, ฮะดะโนะ-ชิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายโอดะคิว สถานีชิบุสะวะ

รูปถ่าย

น้ำพุริวจิน
พื้นที่โชะนัน

น้ำพุริวจิน

โอะโมะเตะทันสะวะ เค็นมิน โนะ โมะริ
พื้นที่โชะนัน

โอะโมะเตะทันสะวะ เค็นมิน โนะ โมะริ

สวนฮะดะโนะ โทะคะวะ
พื้นที่โชะนัน

สวนฮะดะโนะ โทะคะวะ

เทศกาลโระไบ
พื้นที่ทางตะวันตก

เทศกาลโระไบ