ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
เนิน (ซึกะ) แห่งฮิรัตสึกะ

เนิน (ซึกะ) แห่งฮิรัตสึกะ

อนุสรณ์หินแห่งฮิรัตสึกะที่ตั้งอยู่ในสวนเนินสีเขียวฮิรัตสึกะซึ่งถูกตั้งห่างออกไปเพียงเล็กน้อยจากถนนโทไคโดเดิม ในตำรากล่าวอ้างว่าสถานที่แห่งนี้ถือเป็นต้นกำเนิดของชื่อฮิรัตสึกะ ตำนานได้กล่าวว่ามีเจ้าหญิงองค์หนึ่งนามว่าไทระ-โนะ-มาซาโคะเสียชีวิตและหลุมศพของเธอถูกฝังอยู่ใต้พื้นดิน; ผู้คนจึงสร้างเนินฝั่งศพบนหลุมนี้ แต่ด้วยวิธีการใดก็ตามพื้นผิวของเนินกลับแบนราบ คนท้องถิ่นจึงอัศจรรย์ใจและเริ่มเรียกที่นี่ว่า "ฮิระ (แบน) ซึกะ (เนิน)" ซึ่งต่อมาหลังจากนั้นก็ได้กลายเป็นชื่อของพื้นที่ทั้งหมด

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

สถานี JR ฮิรัตสึกะ (บนสาย JR โทไคโด)

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ฮอนจิน-เคียว (ที่พักราชการดั้งเดิม)

ฮอนจิน-เคียว (ที่พักราชการดั้งเดิม)

ฮิราสึกะ
โคอุซะซึ-โจ (กระดานข่าวโบราณ)

โคอุซะซึ-โจ (กระดานข่าวโบราณ)

ฮิราสึกะ
สถานีรักษาการณ์เคียวกาตะ มิตซุเคะ

สถานีรักษาการณ์เคียวกาตะ มิตซุเคะ

ฮิราสึกะ
วาคิ-ฮอนจิน

วาคิ-ฮอนจิน

ฮิราสึกะ