ข้ามไปยังหน้าหลัก
Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window Opens in a new window
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ฮิระซึกะ-จูกุ (Hiratsuka-juku),  ซากจากวาคิฮอนจิน (Wakihonjin)

ฮิระซึกะ-จูกุ (Hiratsuka-juku), ซากจากวาคิฮอนจิน (Wakihonjin)

ในสมัยเอโดะ โรงแรม "ฮอนจิน" ให้บริการรองรับเจ้าหน้าที่โชกุนและขุนนางศักดินา โรงแรมแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นบ้านพักที่เรียกว่า "วาคิ-ฮอนจิน" ซึ่งทำหน้าที่เป็นส่วนเสริมของฮอนจิน ที่ฮิรัตสึกะ-จุคุมีฮอนจินหนึ่ง และวาคิ-ฮอนจินหนึ่ง

ข้อมูลสำคัญ

การเข้าถึง

สถานี JR ฮิรัตสึกะ (บนสาย JR โทไคโด)

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ฮิราซึกะ-จูกุ โคซัตซึบะ (Hiratsuka-juku Kousatsuba) image

ฮิราซึกะ-จูกุ โคซัตซึบะ (Hiratsuka-juku Kousatsuba)

ฮิราสึกะ
ซากทางประวัติศาสตร์ ฮิราซึกะ-จูกุ ฮนจิน (Hiratsuka-juku Honjin) image

ซากทางประวัติศาสตร์ ฮิราซึกะ-จูกุ ฮนจิน (Hiratsuka-juku Honjin)

ฮิราสึกะ
เอโดะ มิตซึเกะ (Edo Mitsuke) ที่ ฮิราซึกะ-จูกุ (Hiratsuka-juku) image

เอโดะ มิตซึเกะ (Edo Mitsuke) ที่ ฮิราซึกะ-จูกุ (Hiratsuka-juku)

ฮิราสึกะ
เนิน (ซึกะ) แห่งฮิรัตสึกะ image

เนิน (ซึกะ) แห่งฮิรัตสึกะ

ฮิราสึกะ