พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โมะริ โอะไง

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

เซ็นดะงิ, บุนเกียว-กุ เป็นสถานที่ที่ โอไก ใช้ชีวิตครึ่งหนึ่งของเขาที่นี่ พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์แห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่คันโชะ-โระ เป็นสถานที่ที่ เขาใช้เวลาหลายปีอยู่ที่นี่ ตั้งแต่ปี 1982 ถึง 1922 เขาเป็นที่รู้จักกันดีในฐานะนักประพันธ์ นักเขียนบท นักแปล นักวิจารณ์ และแพทย์ประจำกองทัพ เขามีความสนิทสนมเป็นกันเอง และเป็นผู้รอบรู้ ซึ่งทำให้เราสามารถเรียนรู้บุคลิกภาพอันยิ่งใหญ่ของเขา

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-23-4 เซ็นดะงิ บุนเกียว-กุ โตเกียว

เวลาทำการ

10:00 ถึง 18:00 น เข้ารอบสุดท้าย 17:30 น

วันหยุดทำการ

ทุกวันอังคารที่ 4 หากเป็นวันหยุดราชการจะเปิดทำการ และจะปิดทำการในวันถัดไป สิ้นปีใหม่ (วันที่ 29 ธันวาคม - 3 มกราคม) ในระหว่างการเปลี่ยนนิทรรศการ และระยะเวลาปิดบํารุงรักษา

ค่าใช้จ่าย

ทั่วไป 300 เยน กลุ่มคน 20 คนขึ้นไป 240 เยน นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและอายุน้อยกว่า,คนพิการที่มีใบรับรองและผู้ดูแล เข้าฟรี

รูปถ่าย

เซ็นโชะ-อัน
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

เซ็นโชะ-อัน

ห้างสรรพสินค้ายะนะกะ กินซ่า
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

ห้างสรรพสินค้ายะนะกะ กินซ่า

คัน'เอ-จิ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

คัน'เอ-จิ

สวนอุเอะโนะ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

สวนอุเอะโนะ