ห้างสรรพสินค้ายะนะกะ กินซ่า

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ในถนนช้อปปิ้งแห่งนี้มีร้านค้าขนาดเล็กกว่า 70 ร้าน และมีผู้คนคึกคักอยู่ตลอดเวลา รูปภาพโดย photolibery

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

3-13-1 ยะนะกะ, ไทโทะ-คุ, โตเกียว

การเข้าถึง

เดิน 5 นาที จากสถานีนิปโปะริ สายเจอาร์ ยะมะโนะเตะ ทางออกทิศตะวันตก/ เดิน 3 นาทีจากรถไฟฟ้าโตเกียวสายชิโยะดะ สถานีเซ็นดะงิ ทางออกโดะอุกัน

เวลาทำการ

ขึ้นอยู่กับร้านค้า

วันหยุดทำการ

ขึ้นอยู่กับร้านค้า

ค่าใช้จ่าย

ขึ้นอยู่กับร้านค้า

รูปถ่าย

เซ็นโชะ-อัน
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

เซ็นโชะ-อัน

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โมะริ โอะไง
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โมะริ โอะไง

คัน'เอ-จิ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

คัน'เอ-จิ

สวนอุเอะโนะ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

สวนอุเอะโนะ