โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ห้างสรรพสินค้ายะนะกะ กินซ่า

ห้างสรรพสินค้ายะนะกะ กินซ่า

ในถนนช้อปปิ้งแห่งนี้มีร้านค้าขนาดเล็กกว่า 70 ร้าน และมีผู้คนคึกคักอยู่ตลอดเวลา รูปภาพโดย photolibrary

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

ขึ้นอยู่กับร้านค้า

ระยะเวลา : 30นาที

วันหยุดทำการ ขึ้นอยู่กับร้านค้า
ค่าใช้จ่าย

ขึ้นอยู่กับร้านค้า

การเข้าถึง

เดิน 5 นาที จากสถานีนิปโปะริ สายเจอาร์ ยะมะโนะเตะ ทางออกทิศตะวันตก/ เดิน 3 นาทีจากรถไฟฟ้าโตเกียวสายชิโยะดะ สถานีเซ็นดะงิ ทางออกโดะอุกัน

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

เซ็นโชะ-อัน

เซ็นโชะ-อัน

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ
บังเคียววอร์ดพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โมะริ โอะไง

บังเคียววอร์ดพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์โมะริ โอะไง

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ
คัน'เอ-จิ

คัน'เอ-จิ

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ
สวนอุเอะโนะ

สวนอุเอะโนะ

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ