โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

กิจกรรมที่ทำได้ในพื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ

สถานีที่ 5 ภูเขาฟูจิ ซาบารุ ไลน์

สถานีที่ 5 ภูเขาฟูจิ ซาบารุ ไลน์

30 พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ
หาดโอะไดบะ

หาดโอะไดบะ

30 พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ
ทะเลสาบคะวะงุชิ

ทะเลสาบคะวะงุชิ

30 พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ
มิชิมะ สกาย-วอล์ค

มิชิมะ สกาย-วอล์ค

30 พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ
โงะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

โงะเท็มบะ พรีเมี่ยม เอาท์เล็ท

120 พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ
ศาลเจ้าอิมะโดะ

ศาลเจ้าอิมะโดะ

30 พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ
ศาลเจ้ามิชิมะไทฉะ

ศาลเจ้ามิชิมะไทฉะ

30 พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ
พิพิธภัณฑ์สุมิดะ โฮะคุไซ

พิพิธภัณฑ์สุมิดะ โฮะคุไซ

60 พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ