Kumasasanomine

Khu vực trung tâm30phút

Tổng quan

Nằm ở ranh giới giữa thành phố Sagamihara và thành phố Ashigara, nơi đây được công nhận là Quốc lập Vườn quốc gia Tanzawa-Oyama. Hình ảnh được cung cấp bởi thư viện ảnh.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

Kurokura, Yamakita, huyện Ashigarakami, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Ngã ba Yadaone
Khu vực trung tâm 0

Ngã ba Yadaone

Núi Hinokihoramaru
Khu vực trung tâm 0

Núi Hinokihoramaru

Inukoeji
Khu vực trung tâm 0

Inukoeji

Túp lều Kaminokawa
Khu vực trung tâm 0

Túp lều Kaminokawa