Tổng quan

Nằm ở ranh giới giữa thành phố Sagamihara và thành phố Ashigara, nơi đây được công nhận là Quốc lập Vườn quốc gia Tanzawa-Oyama. Hình ảnh được cung cấp bởi thư viện ảnh.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

Kurokura, Yamakita, huyện Ashigarakami, tỉnh Kanagawa

Hình ảnh

Ngã ba Yadaone
Khu vực trung tâm

Ngã ba Yadaone

Núi Hinokihoramaru
Khu vực trung tâm

Núi Hinokihoramaru

Inukoeji
Khu vực trung tâm

Inukoeji

Túp lều Kaminokawa
Khu vực trung tâm

Túp lều Kaminokawa