ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
คะมะริยะ ชิมิน โนะ โมะริ (ป่าชุมชนคะมะริยะ)

คะมะริยะ ชิมิน โนะ โมะริ (ป่าชุมชนคะมะริยะ)

ป่าธรรมชาติขนาดเล็กที่มีต้นไม้ต้นสูงใหญ่มากมาย

ข้อมูลสำคัญ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

การเข้าถึง

สายเคคิว เมนไลน์ สถานีคะนะซะวะบุนโคะ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สวนธรรมชาติคะนะสะวะ

สวนธรรมชาติคะนะสะวะ

โยโกฮามา
สวนสัตว์คะนะสะวะ

สวนสัตว์คะนะสะวะ

โยโกฮามา
ยัตซึต-เสะคิงะยะ ฟุโดซอน

ยัตซึต-เสะคิงะยะ ฟุโดซอน

โยโกฮามา
โอมะรุ ยะมะ

โอมะรุ ยะมะ

โยโกฮามา