คะมะริยะ ชิมิน โนะ โมะริ (ป่าชุมชนคะมะริยะ)

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 30นาที

ข้อมูลทั่วไป

ป่าธรรมชาติขนาดเล็กที่มีต้นไม้ต้นสูงใหญ่มากมาย

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

คะมะริยะโชะ, คะนะสะวะ, โยโกฮะมะ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเคคิว เมนไลน์ สถานีคะนะซะวะบุนโคะ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

สวนธรรมชาติคะนะสะวะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนธรรมชาติคะนะสะวะ

สวนสัตว์คะนะสะวะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สวนสัตว์คะนะสะวะ

ยัตซึต-เสะคิงะยะ ฟุโดซอน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ยัตซึต-เสะคิงะยะ ฟุโดซอน

โอมะรุ ยะมะ ภูเขาโอมะรุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

โอมะรุ ยะมะ ภูเขาโอมะรุ