สวนธรรมชาติคะนะสะวะ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ1ชม

ข้อมูลทั่วไป

สวนธรรมชาติคะนะงะวะเป็นสวนธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในเมืองโยโกฮะมะ มีพื้นที่ประมาณ 600,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น พื้นที่สวนสัตว์ และ พื้นที่พรรณไม้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล คุณสามารถชมสัตว์ แมลง และพืชต่างๆ

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

5-15-1 คะมะริยะชิงะชิ, คะนะสะวะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเคคิว สถานีคะนะสะวะบุนโกะ

รูปถ่าย

คะมะริยะ ชิมิน โนะ โมะริ (ป่าชุมชนคะมะริยะ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

คะมะริยะ ชิมิน โนะ โมะริ (ป่าชุมชนคะมะริยะ)

สวนสัตว์คะนะสะวะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 15

สวนสัตว์คะนะสะวะ

โอมะรุ ยะมะ ภูเขาโอมะรุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 3

โอมะรุ ยะมะ ภูเขาโอมะรุ

เส้นทางบีทเทิล (จากเส้นทางเดินป่าคะนะสะวะ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 7

เส้นทางบีทเทิล (จากเส้นทางเดินป่าคะนะสะวะ)