สวนธรรมชาติคะนะสะวะ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ1ชม

รายละเอียด

สวนธรรมชาติคะนะงะวะเป็นสวนธรรมชาติที่ตั้งอยู่ในเมืองโยโกฮะมะ มีพื้นที่ประมาณ 600,000 ตารางเมตร แบ่งออกเป็น พื้นที่สวนสัตว์ และ พื้นที่พรรณไม้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล คุณสามารถชมสัตว์ แมลง และพืชต่างๆ

สถานที่ที่มีให้บริการ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

5-15-1 คะมะริยะชิงะชิ, คะนะสะวะ-คุ, โยโกฮะมะ-ชิ, จังหวัดคะนะงะวะ

การเข้าถึง

สายเคคิว สถานีคะนะสะวะบุนโกะ

รูปถ่าย

คะมะริยะ ชิมิน โนะ โมะริ (ป่าชุมชนคะมะริยะ)

คะมะริยะ ชิมิน โนะ โมะริ (ป่าชุมชนคะมะริยะ)

สวนสัตว์คะนะสะวะ

สวนสัตว์คะนะสะวะ

โอมะรุ ยะมะ ภูเขาโอมะรุ

โอมะรุ ยะมะ ภูเขาโอมะรุ

เส้นทางบีทเทิล (จากเส้นทางเดินป่าคะนะสะวะ)

เส้นทางบีทเทิล (จากเส้นทางเดินป่าคะนะสะวะ)