Kamariya Shimin no Mori (Khu rừng của người dân Kamariya)

Yokohama, Kawasaki30phút

Tổng quan

Đây là một khu rừng tự nhiên với cây cối cao lớn.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

Kamariyacho, Kanazawa, thành phố Yokohama, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Tuyến chính Keikyu, ga Kanazawabunko

Giá

Miễn phí

Hình ảnh

Công viên tự nhiên Kanazawa
Yokohama, Kawasaki 4

Công viên tự nhiên Kanazawa

Vườn bách thú Kanazawa
Yokohama, Kawasaki 17

Vườn bách thú Kanazawa

Yatsu-Sekigaya Fudouson
Yokohama, Kawasaki 2

Yatsu-Sekigaya Fudouson

Núi Ohmaru
Yokohama, Kawasaki 5

Núi Ohmaru