Kamariya Shimin no Mori (Kamariya Wald der Bürger)

Yokohama, Kawasaki 30min

  • Home
  • Ziele
  • Kamariya Shimin no Mori (Kamariya Wald der Bürger)

Übersicht

Ein natürlicher Hain mit großen Bäumen.

Reisetipps

Detaillierte Informationen

Adresse

Kamariyacho, Kanazawa, Yokohama City, Kanagawa

Zugang

Keikyu Haupt-Linie Kanazawabunk Station

Kosten

Kostenlos

Fotos

Kanazawa Naturpark
Yokohama, Kawasaki

Kanazawa Naturpark

Kanazawa Zoo
Yokohama, Kawasaki

Kanazawa Zoo

Yatsu-Sekigaya Fudouson
Yokohama, Kawasaki

Yatsu-Sekigaya Fudouson

Berg Ohmaru
Yokohama, Kawasaki

Berg Ohmaru