Skip to main content
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ยัตซึต-เสะคิงะยะ ฟุโดซอน

ยัตซึต-เสะคิงะยะ ฟุโดซอน

ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่เคารพบูชาของผู้คนในหมู่บ้านต่างๆ มาแต่โบราณ

ข้อมูลสำคัญ

ค่าใช้จ่าย ฟรี
การเข้าถึง จากสถานีคะนะซะวะบุนโคะ เดิน 30 นาทีไปยังทางเข้าเส้นทางเดินป่า
สถานที่ที่มีให้บริการ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

สระน้ำฟุโด-อิเกะ

สระน้ำฟุโด-อิเกะ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ
สถานที่ประวัติศาสตร์โนะเค็นโดะ

สถานที่ประวัติศาสตร์โนะเค็นโดะ

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ
เส้นทางเดินป่าร็อคโคะคุ พาส (จากเส้นทางเดินป่าคะนะสะวะ)

เส้นทางเดินป่าร็อคโคะคุ พาส (จากเส้นทางเดินป่าคะนะสะวะ)

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ
คะมะริยะ ชิมิน โนะ โมะริ (ป่าชุมชนคะมะริยะ)

คะมะริยะ ชิมิน โนะ โมะริ (ป่าชุมชนคะมะริยะ)

โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

รูปถ่าย