Bỏ qua đi vào nội dung chính
MICE Kinh doanh Lữ hành & Truyền thông
Núi Hinokihoramaru

Núi Hinokihoramaru

Ngọn núi này nổi tiếng với hoa đỗ quyên. Thời điểm lý tưởng nhất để đến đây là từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6. Hình ảnh được cung cấp bởi thư viện ảnh.

Khám phá xung quanh

Bạn có thể thích

Ngã ba Yadaone

Ngã ba Yadaone

Sagamihara
Kumasasanomine

Kumasasanomine

Yamakita
Inukoeji

Inukoeji

Sagamihara
Đỉnh núi Hiru

Đỉnh núi Hiru

Sagamihara