โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
พิพิธภัณฑ์เพลงกล่อมเด็กฮะคุชุ

พิพิธภัณฑ์เพลงกล่อมเด็กฮะคุชุ

อาคารหลังนี้ยังคงเป็นอาคารเสริมของพิพิธภัณฑ์วรรณคดีโอดาวาระ ที่พักรับรองชั่วคราวแห่งนี้ (ได้รับการจดทะเบียนระดับประเทศเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้) ของอดีตรัฐมนตรีราชวงศ์อิมพีเรียล ถูกสร้างขึ้นเมื่อฮาคุชิ คิตาฮาระอาศัยอยู่ในโอดาวาระ และจัดแสดงสื่อเกี่ยวกับเพลงเด็กของฮาคุชู

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

มีนาคม ~ ตุลาคม 10.00 - 17.00 น. / พฤศจิกายน ~ กุมภาพันธ์ 10.00 - 16.30 น. อนุญาตให้เข้าได้ก่อนเวลาปิด 30 นาที

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาทำการของการให้บริการการความสะดวกต่างๆ
ระยะเวลา

30นาที

วันหยุดทำการ วันจันทร์ (หากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ พิพิธภัณฑ์จะเปิดตั้งแต่วันธรรมดาถัดไป) / วันหยุดสิ้นปีและวันขึ้นปีใหม่ (28 ธันวาคม ถึง 3 มกราคม) / ปิดชั่วคราว (เนื่องจากการเปลี่ยนนิทรรศการ การบำรุงรักษาสถานที่ ฯลฯ)
ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ 250 เยน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 200 เยน

การเข้าถึง

JR สายโอดาคิว, สถานีโอดาวะระ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

พิพิธภัณฑ์วรรณคดีโอดะวะระ

พิพิธภัณฑ์วรรณคดีโอดะวะระ

พื้นที่ทางตะวันตก
มีข้อเสนอ
วัดไดเร็นจิ (โอดาวะระเทพเจ้าแห่งความโชคดีทั้งเจ็ด/ฟุคุโระคุจุ)

วัดไดเร็นจิ (โอดาวะระเทพเจ้าแห่งความโชคดีทั้งเจ็ด/ฟุคุโระคุจุ)

พื้นที่ทางตะวันตก
อดีตวิลล่าของโงะคิชิ มัตซึตโมะโตะ, เรือนน้ำชาอุโคะอุ

อดีตวิลล่าของโงะคิชิ มัตซึตโมะโตะ, เรือนน้ำชาอุโคะอุ

พื้นที่ทางตะวันตก
ขนมหวานสี่ฤดูกาลแห่งอุเคียว

ขนมหวานสี่ฤดูกาลแห่งอุเคียว

พื้นที่ทางตะวันตก