รถไฟฮะโกะเนะ โทะซาน

พื้นที่ทางตะวันตก45นาที

รายละเอียด

รถไฟฮะโกะเนะ โทะซาน เชื่อมต่อระหว่างโอดะวะระกับโงะอุระ เป็นรถไฟบนภูเขาที่เปิดทำการในปี 1919 มีประวัติความเป็นมาถึง 120 ปี นับจากสมัยรถรางที่ใช้ม้าลาก

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

1-15-1 ชิโระยะมะ, โอดะวะระ-ชิ, คะนะงะวะ-เค็น

รูปถ่าย

รถไฟไฮเดรนเยีย

รถไฟไฮเดรนเยีย

ทัวร์เดินชมฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ

ทัวร์เดินชมฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ

ถนนช้อปปิ้งฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ

ถนนช้อปปิ้งฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ

ร้านฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ อีวานเกเลี่ยน EVA Ya, ร้าน EVA

ร้านฮะโกะเนะ ยุโมะโตะ อีวานเกเลี่ยน EVA Ya, ร้าน EVA