โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
รถไฟไฮเดรนเยีย

รถไฟไฮเดรนเยีย

ดอกไฮเดรนเยียของฮะโกะเนะ โทะซาน เรลเวย์ เริ่มผลิบานตั้งแต่กลางเดือนมิถุนายน รถไฟสายฮะโกะเนะ โทะซาน (Hakone Tozan) ในช่วงฤดูดอกไฮเดรนเยียเป็นที่รู้จักกันด้วยชื่อเล่นว่า 'รถไฟสายไฮเดรนเยีย' รถไฟสายนี้อย่างที่ชื่อบอกไว้ จะวิ่งขึ้นไปบนภูเขาของฮะโกะเนะ และจุดชมดอกไฮเดรนเยียที่ดีที่สุด ซึงจะค่อยๆ ขึ้นไปในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่จุดสูงสุดแต่ละจุด ชื่นชมดอกไฮเดรนเยียจะที่พากันเบ่งบานกันชนิดที่ว่าแตะหน้าต่างรถไฟโทะซาน

ท่องเที่ยวราตรี

เมื่อดอกไฮเดรนเยียเริ่มผลิบาน รถไฟฮาโกเนะ โทซันจะถูกเรียกชื่อเล่นว่า “รถไฟไฮเดรนเยีย” ในช่วงพลบค่ำรถไฟกลางคืนขบวนพิเศษจะวิ่งให้บริการด้วย โดยทุกที่นั่งบนรถไฟขบวนนี้จะต้องจองล่วงหน้า และรถไฟจะขับช้าๆ หยุดครั้งแล้วครั้งเล่าในจุดที่มีแสงไฟจัดแสดงตลอดเส้นทาง

เที่ยวกลางคืนในคานากาว่า

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ
  • ต้องตรวจสอบเนื่องจากขึ้นอยู่กับเวลาทำการของรถไฟสายฮะโกะเนะ โทะซาน

ระยะเวลา : 45นาที

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ เที่ยวเดียว: 400 เยน, เด็ก 1 เที่ยวเดียว 200 เยน (จากสถานีฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ ไปยังสถานีโงะระ)

สถานที่ที่มีให้บริการ
  • รองรับเก้าอี้รถเข็น

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ทัวร์เดินชมฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ

ทัวร์เดินชมฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ

พื้นที่ทางตะวันตก
เทศกาลขบวนแห่ฮาโกเน่ ไดเมียว

เทศกาลขบวนแห่ฮาโกเน่ ไดเมียว

พื้นที่ทางตะวันตก
รถไฟฮะโกะเนะ โทะซาน

รถไฟฮะโกะเนะ โทะซาน

พื้นที่ทางตะวันตก
ถนนช้อปปิ้งฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ

ถนนช้อปปิ้งฮะโกะเนะ-ยุโมะโตะ

พื้นที่ทางตะวันตก