ศาลเจ้าฮะโกะเนะจินจา

พื้นที่ทางตะวันตก1ชม

รายละเอียด

ศาลเจ้าฮะโกเะนะได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคคันโต และเป็นที่ตั้งของสถานที่อธิษฐานขอพรให้ความปลอดภัยในการเดินทาง, สมใจปรารถนา และมีโชค/ขับไล่ความโชคร้าย ที่มาของศาลเจ้าดั้งเดิมนั้นมีประวัติความเป็นมาย้อนหลังไปถึงสมัยจักรพรรดิโคะโชะ ประมาณ 2,400 ปีมาแล้ว เมื่อนักบวชศักดิ์สิทธิ์โชะเซ็นได้รับการประดิษฐานบูชาในโคะมะงะทะเกะ ฮะโกะเนะซึ่งในเวลานั้นได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับบูชาเทพแห่งภูเขาในพื้นที่คันโต ในปี 757 นักบวชผู้ศักดิ์สิทธิ์มันกันได้สร้างศาลเจ้าขึ้นในหมู่บ้าน เพื่อประดิษฐานเทพเจ้าของเมืองฮะโกะเนะ ในที่อยู่ปัจจุบัน เทศกาลโคะซุอิ เทศกาลโบราณของฮะโกะเนะ จัดขึ้นทุกปีในฤดูร้อน เป็นเทศกาลที่ได้รับอิทธิพลจากตำนานว่า มันกันได้สยบมังกรเก้าหัวที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน ด้วยการใช้ลมพายุ และนำมังกรนั้นมาประดิษฐานในฐานะเทพเจ้ามังกรแห่งทะเลสาบอะชิโนะโกะ พื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เช่น พื้นที่ทะเลสาบอะชิโนะโกะ, ต้นสนสีดาร์โบราณ และป่าบริสุทธิ์ของ hime-syara stewartia ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในอนุสวรีย์ธรรมชาตินี้ จัดว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ที่สำคัญของฮะโกะเนะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

80-1 โมะตะฮะโกะเนะ ฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, คะนะงะวะ-เค็น

หมายเลขโทรศัพท์

0460-83-7123

เวลาทำการ

พิพิธภัณฑ์ 9:00~16:00

วันหยุดทำการ

เปิดทุกวัน

ค่าใช้จ่าย

ศาลเจ้าเข้าชม ฟรี พิพิธภัณฑ์ค่าธรรมเนียม ผู้ใหญ่ / 500 เยน, เด็ก 300 เยน

รูปถ่าย

แอปเปิ้ลพายแสนอร่อยของ Salon de Thé Rosage, Hotel de Yama

แอปเปิ้ลพายแสนอร่อยของ Salon de Thé Rosage, Hotel de Yama

ยะมะ-โนะ-โฮเทล

ยะมะ-โนะ-โฮเทล

La Terrazza อะชิโนะโกะ

La Terrazza อะชิโนะโกะ

ล่องเรือชมทะเลสาบอะชิ

ล่องเรือชมทะเลสาบอะชิ