โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ศาลเจ้าฮะโกะเนะจินจา

ศาลเจ้าฮะโกะเนะจินจา

ศาลเจ้าฮะโกเะนะได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคคันโต และเป็นที่ตั้งของสถานที่อธิษฐานขอพรให้ความปลอดภัยในการเดินทาง, สมใจปรารถนา และมีโชค/ขับไล่ความโชคร้าย ที่มาของศาลเจ้าดั้งเดิมนั้นมีประวัติความเป็นมาย้อนหลังไปถึงสมัยจักรพรรดิโคะโชะ ประมาณ 2,400 ปีมาแล้ว เมื่อนักบวชศักดิ์สิทธิ์โชะเซ็นได้รับการประดิษฐานบูชาในโคะมะงะทะเกะ ฮะโกะเนะซึ่งในเวลานั้นได้กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดสำหรับบูชาเทพแห่งภูเขาในพื้นที่คันโต ในปี 757 นักบวชผู้ศักดิ์สิทธิ์มันกันได้สร้างศาลเจ้าขึ้นในหมู่บ้าน เพื่อประดิษฐานเทพเจ้าของเมืองฮะโกะเนะ ในที่อยู่ปัจจุบัน เทศกาลโคะซุอิ เทศกาลโบราณของฮะโกะเนะ จัดขึ้นทุกปีในฤดูร้อน เป็นเทศกาลที่ได้รับอิทธิพลจากตำนานว่า มันกันได้สยบมังกรเก้าหัวที่ทำให้ชาวบ้านเดือดร้อน ด้วยการใช้ลมพายุ และนำมังกรนั้นมาประดิษฐานในฐานะเทพเจ้ามังกรแห่งทะเลสาบอะชิโนะโกะ พื้นที่ที่รายล้อมไปด้วยธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ เช่น พื้นที่ทะเลสาบอะชิโนะโกะ, ต้นสนสีดาร์โบราณ และป่าบริสุทธิ์ของ hime-syara stewartia ซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในอนุสวรีย์ธรรมชาตินี้ จัดว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ที่สำคัญของฮะโกะเนะ

เคล็ดลับการเดินทาง

ในวันที่ 31 กรกฎาคม ที่ศาลเจ้าแห่งนี้จะจัดงานเทศกาลอาชิโนะโคะ โคซุย มัตสึริ เพื่อเฉลิมฉลองมังกรในตำนาน โดยที่พระภิกษุจะล่องเรือโจรสลัดไปในทะเลสาบเพื่อโปรยข้าวแดงลงไป มีการแสดงแสงไฟจากโคมไฟลอยบนผิวน้ำทะเลสาบ ขณะเดียวกันเมื่อมองขึ้นไปด้านบนก็มีแสงไฟจากพลุทอประกายอยู่บนท้องฟ้าอีกด้วย

เข้าสู่โลกแห่งความมหัศจรรย์ที่คุณจะได้สัมผัสถึงธรรมชาติที่อยู่ล้อมรอบตัวคุณ ศาลเจ้าฮาโกเนะไม่เพียงแต่จะสร้างประสบการณ์ทางจิตวิญญาณเพียงเท่านั้น แต่เป็นหนึ่งในความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติอีกด้วย อาคารสีแดงงามสง่าที่ถูกล้อมรอบไปด้วยป่าไม้สูงใหญ่ทำให้ศาลเจ้านี้มีความโดดเด่นเป็นอย่างยิ่ง โดยศาลเจ้าชินโตญี่ปุ่นแห่งนี้ตั้งอยู่ริมแนวชายฝั่งทะเลสาบอะชิ ศาลเจ้าฮาโกเนะ-จินจะถือเป็นสถานที่ประดิษฐานของเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์หรือ“คามิ” 3 องค์ดังนี้:

  • นินิกิ-โนะ-มิโคโตะ ถูกส่งมาโดยอามะเทระสุ เพื่อปลอบขวัญประเทศญี่ปุ่นด้วยของขวัญแห่งสรวงสวรรค์ 3 ชิ้น ซึ่งถูกใช้โดยองค์จักรพรรดิ 

  • โคโนะฮานะซากุยะ-ฮิเมะ เจ้าหญิงดอกไม้และสัญลักษณ์แห่งชีวิตที่ไม่จีรัง 

  • โฮโอริ-โนะ-มิโคโตะ ลูกชายคนสุดท้องคนที่ 3 ของนินิกิ-โนะ-มิโคโตะและโคโนะฮานะซากุยะ-ฮิเมะ หนึ่งในบรรพบุรุษของจักรพรรดิญี่ปุ่น 

ทั้ง 3 เทพนี้เรียกโดยรวมว่า “เทพเจ้าแห่งฮาโกเนะ”

ประตู “โทริอิ” สีแดงชาดที่อยู่บริเวณทางเข้าศาลเจ้าตั้งเด่นอยู่ในน้ำนิ่งสงบของทะเลสาบอะชิ ศาลเจ้าแห่งนี้ได้ถูกย้ายมายังแนวชายฝั่งในปีค.ศ.1667 โดยแต่เดิมนั้นศาลเจ้าตั้งอยู่บนจุดสูงสุดของยอดเขาโคมางะทาเคะแห่งภูเขาฮาโกเนะ และจากความเชื่อโบราณว่าศาลเจ้าแห่งนี้ได้ถูกค้นพบในปีค.ศ.757 ในช่วงรัชสมัยจักรพรรดิโคโชะ ได้สร้างศาลเจ้าฮาโกเนะ-จินจะเพื่อมอบให้แก่นักบวชมังกัง ผู้ซึ่ง (ในตำนาน) ได้ปราบมังกรเก้าหัวที่อยู่ใต้ทะเลสาบ  ซึ่งปัจจุบันมังกรได้ถูกล่ามโซ่อยู่ใต้โขดหินของทะเลสาบแห่งนี้ และมีการเฉลิมฉลองด้วยการจุดดอกไม้ไฟสุดยิ่งใหญ่ในช่วงวันหยุดเดือนกุมภาพันธ์หรือที่ชาวญี่ปุ่นเรียกกันว่า “เซทสึบุน” 

เทศกาลประจำปีของศาลเจ้าฮาโกเนะจัดขึ้นในวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปี มีการลอยโคมบนผิวน้ำของทะเลสาบอะชิเสมือนฝูงหิ่งห้อย และที่ประตู “โทริอิ” จะมีการจุดกองไฟที่สร้างประสบการณ์ที่ไม่เคยพบเห็นที่ใดมาก่อน รวมถึงยังมีพิพิธภัณฑ์เล็กๆในพื้นที่ศาลเจ้าฮาโกเนะไว้จัดแสดงสมบัติล้ำค่าของศาลเจ้าจำนวนมาก-ซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างหาดูได้ยาก โดยจากสมบัติทั้งหมดนี้ มี 5 ชิ้นที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมล้ำค่าของชาติ

ในระหว่างยุคสมัยคามาคุระ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่นิยมในหมู่ซามุไรและโชกุน และได้รับการทำนุบำรุงต่อเนื่องจนถึงยุคเซ็นโกคุ อย่างไรก็ตามในระหว่างเกิดศึกที่ปราสาทโอดาวาระในปีค.ศ.1590 ศาลเจ้าก็ได้ถูกเผาโดยกองทัพโทโยโตมิ ฮิเดโยชิ ภายหลังได้ถูกสร้างขึ้นใหม่อีกครั้งโดยโทคุงาวะ อิเอยาซุ และได้รับการสนับสนุนจากโทคุงาวะ โชกุนาเทะ ในปีค.ศ.1875 ศาลเจ้าฮาโกเนะได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นศาลเจ้าที่มีความสำคัญของชาติระดับที่ 3 ในประเทศญี่ปุ่น

ในปัจจุบันศาลเจ้าแห่งนี้มีชื่อเสียงอย่างยิ่งในการเป็นศาลเจ้าแห่งการแต่งงาน และในทุกวันที่ 13 ของทุกเดือนที่นี่จะคราคร่ำไปด้วยคนหนุ่มสาวที่มาขอพรเรื่องความรัก นอกจากนี้ยังมีความเชื่อว่าถ้ามาปีนบันได 89 ขั้นที่นี่จะช่วยปัดเป่าเรื่องเลวร้ายออกไปได้ หลังจากไหว้สักการะที่หอกลางแล้ว ก็มาตีค้อนไม้ขนาดใหญ่เบาๆ 3 ครั้ง แล้วขอพรพร้อมกับ “การตีค้อนไม้” เป็นที่รู้จักจากนิทานพื้นบ้านที่เชื่อว่าเมื่อตีค้อนนี้จะทำให้คำขออะไรก็ตามกลายเป็นความจริง และอย่าลืมล้างมือด้วยน้ำศักดิ์สิทธิ์แห่งยอดเขาฮาโกเนะที่เรียกว่า “ริวอุจินซุย” ที่เชื่อว่าจะช่วยขจัดมลทินต่างๆ หากใครอยากซื้อกลับบ้านก็มีจำหน่ายเป็นขวด บริเวณใกล้เคียงกันคุณสามารถสนุกสนานได้ทั้งขี่เรือเป็ด เดินช้อปปิ้งที่ร้านค้าท้องถิ่นที่ขายสินค้าหัตถกรรมจากไม้ หรือจะเดินเล่นในป่ามอส

ศาลเจ้าฮะโกะเนะจินจา ยามค่ำคืน

สัปดาห์เทศกาลหน้าร้อนที่ทะเลสาบอะชิ: เทศกาลฤดูร้อนฮาโกเนะนำเสนอกิจกรรมในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น เทศกาลประจำปีที่ใหญ่ที่สุดแห่งศาลเจ้าฮาโกเนะพร้อมการเฉลิมฉลองชินโต และพิธีกรรมต่างๆ, การแสดงดอกไม้ไฟ และอื่นๆอีกมากมาย ดอกไม้ไฟจำนวนมากจะถูกจุดเพื่อเพิ่มสีสันให้กับท้องฟ้าในฤดูร้อนที่ฮาโกเนะ

ข้อมูลสำคัญ

เวลาทำการ

พิพิธภัณฑ์ 9:00~16:00

เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงวันหรือเวลาทำการของการให้บริการการความสะดวกต่างๆ
ระยะเวลา

1ชม

วันหยุดทำการ เปิดทุกวัน
ค่าใช้จ่าย

ศาลเจ้าเข้าชม ฟรีพิพิธภัณฑ์ค่าธรรมเนียม ผู้ใหญ่ / 500 เยน, เด็ก 300 เยน

สถานที่ที่มีให้บริการ
  • รองรับเก้าอี้รถเข็น

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ซาลอน เดอ เต โรซาจ ร้านขนมที่โอดะคิว โฮเทล เดอ ยามะ

ซาลอน เดอ เต โรซาจ ร้านขนมที่โอดะคิว โฮเทล เดอ ยามะ

พื้นที่ทางตะวันตก
ยะมะ-โนะ-โฮเทล

ยะมะ-โนะ-โฮเทล

พื้นที่ทางตะวันตก
La Terrazza อะชิโนะโกะ

La Terrazza อะชิโนะโกะ

พื้นที่ทางตะวันตก
ล่องเรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเนะ

ล่องเรือทัศนาจรชมทะเลสาบฮาโกเนะ

พื้นที่ทางตะวันตก