พิพิธภัณฑ์ฮะโกะเนะ โมะโนะโนะฟุโนะสะโตะ

พื้นที่ทางตะวันตก 1ชม

ข้อมูลทั่วไป

ภายในมีการจัดแสดงชุดเกราะ, หมวกนิรภัย, ปืนโบราณ, ดาบทะชิ, ภาพพิมพ์ 'อุคิโยะ-เอะ' และม้วนหนังสือต่างๆ จากสมัยเอโดะไปจนถึงสมัยคามาคุระ ผู้เข้าชมจะได้รับประสบการณ์ในการลองใส่ชุดเกราะ ย้อนเวลาสู่อดีตไปยังสมัยเซนโงะคุที่เซ็นโงะคุฮะระในฮะโกะเนะ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

817-580 เซ็นโงะคุฮะระ, ฮะโกะเนะ-มะชิ, อะชิงะระชิโมะ-กุน, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

กระเช้าไฟฟ้าฮะโกะเนะ สถานีโอะวะคุดะนิ

เวลาทำการ

เมษายน - พฤศจิกายนเวลา 10.00 น. - 5:00 น. ธันวาคม - มีนาคมเวลา 10:00 น. - 16:00 น.

วันหยุดทำการ

วันพุธและวันพฤหัสบดี ตั้งแต่เดือนธันวาคมถึงเดือนมีนาคม

ค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่: 800 เยน, นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา: 600 เยน, นักเรียนระดับประถมศึกษา: 400 เยน

รูปถ่าย

สวนพฤกษศาสตร์พืชชุ่มน้ำฮะโกะเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก

สวนพฤกษศาสตร์พืชชุ่มน้ำฮะโกะเนะ

พิพิธภัณฑ์ลาลิค ฮะโกะเนะ คูปอง
พื้นที่ทางตะวันตก

พิพิธภัณฑ์ลาลิค ฮะโกะเนะ

ซึตคุโมะ (โซบะ)
พื้นที่ทางตะวันตก

ซึตคุโมะ (โซบะ)

พิพิธภัณฑ์เจ้าชายน้อย
พื้นที่ทางตะวันตก

พิพิธภัณฑ์เจ้าชายน้อย