Tổng quan

Kitahara Hakushu, một nhà thơ nổi tiếng, đã từng sống trong ngôi chùa này.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

4-19-8, Shiroyama, thành phố Odawara, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Xuống ở ga Odawara trên tuyến Odakyu

Giờ làm việc

Cần xác nhận

Ngày lễ

Cần xác nhận

Hình ảnh

Đền Igami
Khu vực phía Tây

Đền Igami

Chùa Daikyu
Khu vực phía Tây

Chùa Daikyu

Kokian
Khu vực phía Tây

Kokian

 Kaishun-so (Nhà ở thứ hai của Yamagata Aritomo)
Khu vực phía Tây

Kaishun-so (Nhà ở thứ hai của Yamagata Aritomo)