S

Startpunkt

Shirahata Schrein

Fujisawa Shuku (Maita Honjin Ato)

Oshimizu Sakai Fluss Hortensienstraße

Yugyō-ji Tempel

Bäckerei Madame Rouge

Katase Enoshima Station auf der Odakyu Linie

Enoshima Insel Spa

Subana-dori

Enoden / Enoshima Station

F

Zielpunkt

Hinzugefügt