Bia tưởng niệm văn chương Yasubumi Inoue

Khu vực phía Tây 15phút

Tổng quan

Trên tấm bia đá này có khắc một đoạn thơ trong bài "Ume (hoa mơ)", một bài thơ nổi tiếng được viết bởi Hirobumi Inoue - nhà thơ nổi tiếng đến từ Odawara dưới thời Minh Trị.

Thông tin chi tiết

Địa chỉ

2-29, Shiroyama, thành phố Odawara, tỉnh Kanagawa

Đường đến

Xuống ở ga Odawara trên tuyến Odakyu

Giá

Miễn phí

Hình ảnh

Bia tưởng niệm văn chương Shinichi Makino
Khu vực phía Tây

Bia tưởng niệm văn chương Shinichi Makino

Đền Okubo
Khu vực phía Tây

Đền Okubo

Chùa Rensen (Odawara Hachifukujin / Daikoku-sonten)
Khu vực phía Tây

Chùa Rensen (Odawara Hachifukujin / Daikoku-sonten)

Hào khô lớn của Komine Goshouno-dai
Khu vực phía Tây

Hào khô lớn của Komine Goshouno-dai