โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 1ชม
 • 4678
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - Odawara-Hakone, Odawara-Hakone Line - K

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม30นาที
 • 2647
 • Jt - Odawara-Hakone, Odawara-Hakone Line - K

น้ำตก Hiryuu

น้ำตก Hiryuu

30นาที

เร็วที่สุด

 • 1ชม15นาที
 • 19000

ราคาถูกที่สุด

 • 2ชม45นาที
 • 3480
 • K - Odakyu Ltd Exp Hakone -

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ