ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

 • 1ชม
 • 4678
 • [B] Blue Line - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama - -

ราคาถูกที่สุด

 • 1ชม30นาที
 • 2647
 • [JT] Tōkaidō Line - -

น้ำตก Hiryuu

30นาที

เร็วที่สุด

 • 1ชม30นาที
 • 5900
 • - - Shinkansen Hikari, Shinkansen Kodama -

ราคาถูกที่สุด

 • 2ชม45นาที
 • 3380
 • - Odakyu Ltd Exp Hakone -

F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ