โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

เร็วที่สุด

  • 30นาที
  • 22000

ราคาถูกที่สุด

  • 1ชม15นาที
  • 1420
  • た31, た41, 新25 - 空港

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ