โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
แผนการเดินทาง
สถานีโยโกฮาม่า S

จุดเริ่มต้น:
สถานีโยโกฮาม่า

คะเมชิ

คะเมชิ

15นาที

สนามบินฮาเนดะ F

จุดสิ้นสุด:
สนามบินฮาเนดะ