โอะงะมะ เบ็นไซเท็น

พื้นที่ใจกลาง 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

เบ็นไซเท็น (เทพธิดา) แห่งนี้ ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำโอะซะวะ กล่าวกันว่าเป็นที่ประดิษฐานขึ้นที่นี่ เพื่ออธิษฐานขอฝน

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

นะนะสะวะ, อะซึตงิ, คะนะงะวะ

การเข้าถึง

ขึ้นรถเมล์ที่ไป นะนะสะวะ จากสถานีอะซึตงิ ท่ารถ 9 ไปลงที่ป้ายฮิโระสะวะ-จิ ออนเซ็น อิริงุชิ

ค่าใช้จ่าย

ฟรี

รูปถ่าย

ชิชิ-มะงะริ โทะเงะ (เนินเจ็ดโค้ง)
พื้นที่ใจกลาง

ชิชิ-มะงะริ โทะเงะ (เนินเจ็ดโค้ง)

ภูเขาฮินะทะยะมะ
พื้นที่ใจกลาง

ภูเขาฮินะทะยะมะ

คะเมชิ
พื้นที่ใจกลาง

คะเมชิ

ระเบียงชมวิวนะนะสะวะ
พื้นที่ใจกลาง

ระเบียงชมวิวนะนะสะวะ