โปรดระวังการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า อ่านเพิ่มเติม

ข้ามไปยังหน้าหลัก
MICE การค้าและสื่อท่องเที่ยว
โอะงะมะ เบ็นไซเท็น

โอะงะมะ เบ็นไซเท็น

เบ็นไซเท็น (เทพธิดา) แห่งนี้ ตั้งอยู่เหนือแม่น้ำโอะซะวะ กล่าวกันว่าเป็นที่ประดิษฐานขึ้นที่นี่ เพื่ออธิษฐานขอฝน

ข้อมูลสำคัญ

ค่าใช้จ่าย ฟรี
การเข้าถึง ขึ้นรถเมล์ที่ไป นะนะสะวะ จากสถานีอะซึตงิ ท่ารถ 9 ไปลงที่ป้ายฮิโระสะวะ-จิ ออนเซ็น อิริงุชิ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

ชิชิ-มะงะริ โทะเงะ (เนินเจ็ดโค้ง)

ชิชิ-มะงะริ โทะเงะ (เนินเจ็ดโค้ง)

พื้นที่ใจกลาง
ภูเขาฮินะทะยะมะ

ภูเขาฮินะทะยะมะ

พื้นที่ใจกลาง
คะเมชิ

คะเมชิ

พื้นที่ใจกลาง
ระเบียงชมวิวนะนะสะวะ

ระเบียงชมวิวนะนะสะวะ

พื้นที่ใจกลาง