ข้ามไปยังหน้าหลัก
การค้าและสื่อท่องเที่ยว
ชิชิ-มะงะริ โทะเงะ (เนินเจ็ดโค้ง)

ชิชิ-มะงะริ โทะเงะ (เนินเจ็ดโค้ง)

เส้นทางนี้เป็นเส้นทางภูเขาเพื่อไปยังเส้นทางเดินป่าฮินะทะยะคุชิ

สำรวจบริเวณรอบๆ

ท่านอาจจะชอบ

โอะงะมะ เบ็นไซเท็น

โอะงะมะ เบ็นไซเท็น

อัตสึกิ
ภูเขาฮินะทะยะมะ

ภูเขาฮินะทะยะมะ

อิเซะฮะระ
คะเมชิ

คะเมชิ

อัตสึกิ
ไม่มีรูปภาพ

ระเบียงชมวิวนะนะสะวะ

อัตสึกิ