ชิชิ-มะงะริ โทะเงะ (เนินเจ็ดโค้ง)

พื้นที่ใจกลาง 15นาที

ข้อมูลทั่วไป

เส้นทางนี้เป็นเส้นทางภูเขาเพื่อไปยังเส้นทางเดินป่าฮินะทะยะคุชิ

ข้อมูลรายละเอียด

ที่อยู่

นะนะสะวะ, อะซึตงิ, คะนะงะวะ

รูปถ่าย

โอะงะมะ เบ็นไซเท็น
พื้นที่ใจกลาง

โอะงะมะ เบ็นไซเท็น

ภูเขาฮินะทะยะมะ
พื้นที่ใจกลาง

ภูเขาฮินะทะยะมะ

คะเมชิ
พื้นที่ใจกลาง

คะเมชิ

ระเบียงชมวิวนะนะสะวะ
พื้นที่ใจกลาง

ระเบียงชมวิวนะนะสะวะ