การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ศาลเจ้าอินะเงะ

ศาลเจ้าอินะเงะ

ไดชิ โอะโมะเทะซานโดะ

ไดชิ โอะโมะเทะซานโดะ

วัดคะวะสะกิ ไดชิ เฮเก็น-จิ

วัดคะวะสะกิ ไดชิ เฮเก็น-จิ

พิพิธภัณฑ์บ้านญี่ปุ่นกลางแจ้ง

พิพิธภัณฑ์บ้านญี่ปุ่นกลางแจ้ง

ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมานกุ

ศาลเจ้าวะคะมิยะ ฮะชิมานกุ

CIAL ซึตรุมิ

CIAL ซึตรุมิ

อาคารที่ทำการเทศบาลจังหวัดคะนะงะวะ (คิงทาวเวอร์)

อาคารที่ทำการเทศบาลจังหวัดคะนะงะวะ (คิงทาวเวอร์)

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางทะเล NYK

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางทะเล NYK

คิชะมิชิ พรอมานาด

คิชะมิชิ พรอมานาด

กุมเมียวจิ แคนนอน

กุมเมียวจิ แคนนอน

สวนซานเคเอ็น

สวนซานเคเอ็น

เขตโนะเงะ

เขตโนะเงะ

บะชะมิชิ

บะชะมิชิ

ศาลเจ้าบิวะจิมะ

ศาลเจ้าบิวะจิมะ

อาคารเบอร์ริค ฮอลล์

อาคารเบอร์ริค ฮอลล์