การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

มะไงบุตซึต
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

มะไงบุตซึต

อาคารอนุสรณ์ทะคะโนะริ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

อาคารอนุสรณ์ทะคะโนะริ

บาฟฟ์ นัมเบอร์ 111
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

บาฟฟ์ นัมเบอร์ 111

วัดโซะจิ-จิ ซานมอน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

วัดโซะจิ-จิ ซานมอน

คัน'เอ-จิ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 5

คัน'เอ-จิ

CIAL ซึตรุมิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

CIAL ซึตรุมิ

โยโกฮะมะ ยะมะเตะ แหล่งกำเนิดคลับเทนนิสสนามหญ้าใน จามิวเซียม ออฟ เทนนิสแพน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

โยโกฮะมะ ยะมะเตะ แหล่งกำเนิดคลับเทนนิสสนามหญ้าใน จามิวเซียม ออฟ เทนนิสแพน

วัดโจะเคจิ-ศาลเจ้าอะคิบะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

วัดโจะเคจิ-ศาลเจ้าอะคิบะ

มิสะกิ อะไซชิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

มิสะกิ อะไซชิ

วัดชินโทะคุ-จิ
พื้นที่โชะนัน 2

วัดชินโทะคุ-จิ

วัดชินโจ-อิน
พื้นที่โชะนัน 0

วัดชินโจ-อิน

ศาลเจ้าฟุนะดะมะ
พื้นที่โชะนัน 0

ศาลเจ้าฟุนะดะมะ

ศาลเจ้านิตตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ศาลเจ้านิตตะ

ไดบุทสึ คิริโดอุชิ (การตัด)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ไดบุทสึ คิริโดอุชิ (การตัด)

อนุสรณ์สถานแห่งนิโนะมิยะ ทะคะโนะริ
พื้นที่ทางตะวันตก 3

อนุสรณ์สถานแห่งนิโนะมิยะ ทะคะโนะริ