การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เพอรรี่ พาร์ค และอาคารอนุสรณ์เพอรรี่
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

เพอรรี่ พาร์ค และอาคารอนุสรณ์เพอรรี่

ศาลเจ้าชิระฮะตะ ฮะชิมัน ไดจิน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

ศาลเจ้าชิระฮะตะ ฮะชิมัน ไดจิน

ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ
พื้นที่โชะนัน 15

ศาลเจ้าเอะโนะชิมะ

คามาคุระ ฮะเซะ โนะ อะคะริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

คามาคุระ ฮะเซะ โนะ อะคะริ

โจะระคุจิ (มันงะเดะระ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

โจะระคุจิ (มันงะเดะระ)

ไซเมียวจิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

ไซเมียวจิ

วัดโคะเมียวจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

วัดโคะเมียวจิ

อะสะโอะ ฟุโดะ-อิน (โทะคุสะ ฟุโดะ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

อะสะโอะ ฟุโดะ-อิน (โทะคุสะ ฟุโดะ)

วัดมิงะวะริ ฟุโดะซัน ไดเมียว โอะอิน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

วัดมิงะวะริ ฟุโดะซัน ไดเมียว โอะอิน

วัดโจะเคจิ-ศาลเจ้าอะคิบะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

วัดโจะเคจิ-ศาลเจ้าอะคิบะ

ิจินมุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ิจินมุ-จิ

ฮอนซุยจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

ฮอนซุยจิ

เอะโชะ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 8

เอะโชะ-จิ

วัดไคโซะ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

วัดไคโซะ-จิ

วัดโจะโคะเมียว-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 5

วัดโจะโคะเมียว-จิ