การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เครื่องประดับทะนะบะดะในสถานีฮิระซึตกะ
พื้นที่โชะนัน 2

เครื่องประดับทะนะบะดะในสถานีฮิระซึตกะ

โทะไคโดะ คะวะสะกิ-ชุกุ โคะริวกัน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

โทะไคโดะ คะวะสะกิ-ชุกุ โคะริวกัน

วัดยุเงียวโยะ-จิ (ตลาดนัดแอนทีคโอะอิโชะ, วัดฟูจิสะวะ ยุเงียวโยะ-จิ)
พื้นที่โชะนัน 9

วัดยุเงียวโยะ-จิ (ตลาดนัดแอนทีคโอะอิโชะ, วัดฟูจิสะวะ ยุเงียวโยะ-จิ)

อาคารอนุสรณ์โอะคุระยะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

อาคารอนุสรณ์โอะคุระยะมะ

บ้านอนุสรณ์โอะซะกิ งะคุโดะ
พื้นที่ใจกลาง 0

บ้านอนุสรณ์โอะซะกิ งะคุโดะ

โบสถ์หัวใจศักดิ์สิทธิ์, โยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 38

โบสถ์หัวใจศักดิ์สิทธิ์, โยโกฮะมะ

โบสถ์คริสต์จักรโยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 4

โบสถ์คริสต์จักรโยโกฮะมะ

เคะไวสะกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

เคะไวสะกะ

ศาลเจ้าฟุทะโคะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ศาลเจ้าฟุทะโคะ

ศาลเจ้านิตตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ศาลเจ้านิตตะ

ศาลเจ้าอะวะชิมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

ศาลเจ้าอะวะชิมะ

ศาลเจ้าซึตรุมิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ศาลเจ้าซึตรุมิ

หลุมฝังศพโบราณโชะอุจะ-อะนะ-โยโกอะนะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 5

หลุมฝังศพโบราณโชะอุจะ-อะนะ-โยโกอะนะ

สวนฮิสะโมะโตะ-ยะคุอิมอน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

สวนฮิสะโมะโตะ-ยะคุอิมอน

ศาลเจ้าโคะโทะฮิระ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

ศาลเจ้าโคะโทะฮิระ