การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

สะโตะ ฮอนจิน อะโตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

สะโตะ ฮอนจิน อะโตะ

เซ็นโงะคุฮะระ โชะเอ็นจิ
พื้นที่ทางตะวันตก 11

เซ็นโงะคุฮะระ โชะเอ็นจิ

โยะอุโคะคุจิโอะอุเกะซึตโบะ (Youkokujiouketsubo)
พื้นที่โชะนัน 1

โยะอุโคะคุจิโอะอุเกะซึตโบะ (Youkokujiouketsubo)

สะพานฝรั่งเศส
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 3

สะพานฝรั่งเศส

วัดมุเรียวอุโคอุจิแห่งภูเขาไทมะ
พื้นที่ใจกลาง 0

วัดมุเรียวอุโคอุจิแห่งภูเขาไทมะ

โบสถ์หัวใจศักดิ์สิทธิ์, โยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 38

โบสถ์หัวใจศักดิ์สิทธิ์, โยโกฮะมะ

อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทคะวะมุระ
พื้นที่ทางตะวันตก 6

อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทคะวะมุระ

ซากทั้งหมดของปราสาทโอดะวะระ (บริเวณทั้งหมด)
พื้นที่ทางตะวันตก 7

ซากทั้งหมดของปราสาทโอดะวะระ (บริเวณทั้งหมด)

คามาคุระ เกสต์เฮ้าส์
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

คามาคุระ เกสต์เฮ้าส์

ศาลเจ้าคะมิคะสุยะ
พื้นที่โชะนัน 1

ศาลเจ้าคะมิคะสุยะ

วัดโคอุโยจิ (นามิโกะ ฟุโดะ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดโคอุโยจิ (นามิโกะ ฟุโดะ)

สวนซานเคเอ็น
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 69

สวนซานเคเอ็น

งานบง โอโดริ (เทศกาลท้องถิ่นประจำหมู่บ้านประมงริมทะเล)
พื้นที่ทางตะวันตก 0

งานบง โอโดริ (เทศกาลท้องถิ่นประจำหมู่บ้านประมงริมทะเล)

พิทธภัณฑ์คามาคุระ โคะคุโฮกัน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

พิทธภัณฑ์คามาคุระ โคะคุโฮกัน

ศาลเจ้าโกโช
พื้นที่ทางตะวันตก 1

ศาลเจ้าโกโช