การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

วัดริวโคะ-จิ
พื้นที่โชะนัน 2

วัดริวโคะ-จิ

วัดยุเกียว-จิ
พื้นที่โชะนัน 1

วัดยุเกียว-จิ

ศาลเจ้าโฮะโตะกุ นิโนะมิยะ
พื้นที่ทางตะวันตก 7

ศาลเจ้าโฮะโตะกุ นิโนะมิยะ

สวนประวัติศาสตร์อิชิงะคิยะมะ อิชิยะโจะ (ปราสาทสำหรับค้างคืน)
พื้นที่ทางตะวันตก 2

สวนประวัติศาสตร์อิชิงะคิยะมะ อิชิยะโจะ (ปราสาทสำหรับค้างคืน)

ปราสาทโอดะวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก 76

ปราสาทโอดะวะระ

ศาลเจ้าโซะกะ
พื้นที่ทางตะวันตก 2

ศาลเจ้าโซะกะ

บ้านพักของอะชิงะริ-โงะ เซะโตะ
พื้นที่ทางตะวันตก 9

บ้านพักของอะชิงะริ-โงะ เซะโตะ

ฮะโกะเนะ เช็คพ้อยท์
พื้นที่ทางตะวันตก 39

ฮะโกะเนะ เช็คพ้อยท์

เรือนน้ำชาอะมะสะเคะ ชะยะ
พื้นที่ทางตะวันตก 19

เรือนน้ำชาอะมะสะเคะ ชะยะ

ศาลเจ้าคุซุริว
พื้นที่ทางตะวันตก 256

ศาลเจ้าคุซุริว

ไฮเวย์ฮะโกะเนะเก่า
พื้นที่ทางตะวันตก 9

ไฮเวย์ฮะโกะเนะเก่า

ศาลเจ้าฮะโกะเนะจินจา
พื้นที่ทางตะวันตก 214

ศาลเจ้าฮะโกะเนะจินจา

สวนซากปราสาทอะไร
พื้นที่ทางตะวันตก 1

สวนซากปราสาทอะไร

ศาลเจ้าคิฟุเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

ศาลเจ้าคิฟุเนะ

วัดไดยุซาน ไซโจะ-จิ
พื้นที่ทางตะวันตก 7

วัดไดยุซาน ไซโจะ-จิ