การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

บ้านอังกฤษ โยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

บ้านอังกฤษ โยโกฮะมะ

วัดโจะโคะเมียว-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 5

วัดโจะโคะเมียว-จิ

ต้นกิงโกะใหญ่
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

ต้นกิงโกะใหญ่

วัดเด็นโจะอุ-จิ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

วัดเด็นโจะอุ-จิ

ศาลเจ้าชิระฮะตะ ฮะชิมัน ไดจิน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

ศาลเจ้าชิระฮะตะ ฮะชิมัน ไดจิน

คิเงะนิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 5

คิเงะนิน

เนิน (ซึกะ) แห่งฮิรัตสึกะ
พื้นที่โชะนัน 0

เนิน (ซึกะ) แห่งฮิรัตสึกะ

ศาลเจ้าคิฟุเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

ศาลเจ้าคิฟุเนะ

ฟุคุโชะอิน
พื้นที่ทางตะวันตก 2

ฟุคุโชะอิน

คิเคียวอุ-ยะ
พื้นที่โชะนัน 0

คิเคียวอุ-ยะ

วัดไดฮอนซาน เอ็นงะคุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 24

วัดไดฮอนซาน เอ็นงะคุ-จิ

หลุมศพโอคิคุ-ซุคะ
พื้นที่โชะนัน 0

หลุมศพโอคิคุ-ซุคะ

วัดฮอนงะคุ-จิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 3

วัดฮอนงะคุ-จิ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางทะเล NYK
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 3

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางทะเล NYK

ซึตรุมิเนะ ฮะชิมัน งุ
พื้นที่โชะนัน 0

ซึตรุมิเนะ ฮะชิมัน งุ