การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

วัดเมียวโฮะจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดเมียวโฮะจิ

ศูนย์บริการชุมชนอุระกะ (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ศูนย์บริการชุมชนอุระกะ (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน)

สวนเนกิชิ นะซึคาชิ โคเอ็น: ที่พักดั้งเดิมยากิชิตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

สวนเนกิชิ นะซึคาชิ โคเอ็น: ที่พักดั้งเดิมยากิชิตะ

วัดกานเด็นจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดกานเด็นจิ

วัดโคอุโยจิ (นามิโกะ ฟุโดะ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดโคอุโยจิ (นามิโกะ ฟุโดะ)

วัดโฮคะอิจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดโฮคะอิจิ

วัดจุฟุคุจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดจุฟุคุจิวัดโคโซคุจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

วัดโคโซคุจิ

สุสานนายพลชาวต่างชาติโยโกฮามะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

สุสานนายพลชาวต่างชาติโยโกฮามะ

ปราสาทโอดาวะระ พิพิธภัณฑ์แห่งการสำรวจประวัติศาสตร์ (พิพิธภัณฑ์นินจา)
พื้นที่ทางตะวันตก 0

ปราสาทโอดาวะระ พิพิธภัณฑ์แห่งการสำรวจประวัติศาสตร์ (พิพิธภัณฑ์นินจา)

วัดมุเรียวอุโคอุจิแห่งภูเขาไทมะ
พื้นที่ใจกลาง 0

วัดมุเรียวอุโคอุจิแห่งภูเขาไทมะ

เทศกาลโคมไฟโอยามะ (เอะ-โทโระ มัตสึริ)
พื้นที่โชะนัน 0

เทศกาลโคมไฟโอยามะ (เอะ-โทโระ มัตสึริ)

ศาลเจ้าไคฮิน ฟุชิมิ อินาริ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

ศาลเจ้าไคฮิน ฟุชิมิ อินาริ

เทศกาลฤดูร้อนฮาโกเนะ โกระ ไดมนจิ-ยากิ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

เทศกาลฤดูร้อนฮาโกเนะ โกระ ไดมนจิ-ยากิ

วัดโกคุระคุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดโกคุระคุ-จิ