การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

อนุสาวรีย์ตะเกียงก๊าซ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 24

อนุสาวรีย์ตะเกียงก๊าซ

โคะคุบุนจิ・โดะระ
พื้นที่ใจกลาง 2

โคะคุบุนจิ・โดะระ

ศาลเจ้านิตตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ศาลเจ้านิตตะ

ร้านคามาคุระ ฟิลล์ สาขาหลัก
โยโกะสุกะ· มิอุระ 10

ร้านคามาคุระ ฟิลล์ สาขาหลักวัดโคโซคุจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

วัดโคโซคุจิ

โมะริยะมะชะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

โมะริยะมะชะ

มิสะกิ อะไซชิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

มิสะกิ อะไซชิ

โยโกสุกะ เซ็นทรัล พาร์ค
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

โยโกสุกะ เซ็นทรัล พาร์ค

หอคอยทั้งสามแห่งโยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

หอคอยทั้งสามแห่งโยโกฮะมะ

วัดเอ็นซึตอุจิ
พื้นที่โชะนัน 0

วัดเอ็นซึตอุจิ

บ้านเก่าของชิมะซะกิ โทะซอน
พื้นที่โชะนัน 5

บ้านเก่าของชิมะซะกิ โทะซอน

บ้านนักการทูต
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 4

บ้านนักการทูต

ไฮเวย์ฮะโกะเนะเก่า
พื้นที่ทางตะวันตก 10

ไฮเวย์ฮะโกะเนะเก่า

วัดนอะชิโฮ-จิ
พื้นที่โชะนัน 0

วัดนอะชิโฮ-จิ

ฮอนจิน-เคียว (ที่พักราชการดั้งเดิม)
พื้นที่โชะนัน 0

ฮอนจิน-เคียว (ที่พักราชการดั้งเดิม)