การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ศาลเจ้าชิระซาสะ อินาริ
พื้นที่โชะนัน 0

ศาลเจ้าชิระซาสะ อินาริ

พื้นที่อดีตบ้านพักมิตซุย
พื้นที่โชะนัน 0

พื้นที่อดีตบ้านพักมิตซุย

หลุมศพโอคิคุ-ซุคะ
พื้นที่โชะนัน 0

หลุมศพโอคิคุ-ซุคะ

สถานีรักษาการณ์เอโดะกุชิ มิตซุเคะ
พื้นที่โชะนัน 0

สถานีรักษาการณ์เอโดะกุชิ มิตซุเคะ

วาคิ-ฮอนจิน
พื้นที่โชะนัน 0

วาคิ-ฮอนจิน

โคอุซะซึ-โจ (กระดานข่าวโบราณ)
พื้นที่โชะนัน 0

โคอุซะซึ-โจ (กระดานข่าวโบราณ)

ฮอนจิน-เคียว (ที่พักราชการดั้งเดิม)
พื้นที่โชะนัน 0

ฮอนจิน-เคียว (ที่พักราชการดั้งเดิม)

สถานีรักษาการณ์เคียวกาตะ มิตซุเคะ
พื้นที่โชะนัน 0

สถานีรักษาการณ์เคียวกาตะ มิตซุเคะ

เนิน (ซึกะ) แห่งฮิรัตสึกะ
พื้นที่โชะนัน 0

เนิน (ซึกะ) แห่งฮิรัตสึกะ

เคโช-ซาคะ มะซึ-นามิคิ (เนินเคโชที่เรียงรายด้วยต้นสน)
พื้นที่โชะนัน 0

เคโช-ซาคะ มะซึ-นามิคิ (เนินเคโชที่เรียงรายด้วยต้นสน)

โคจิมะ ฮอนจิน / โอโนเอะ ฮอนจิน
พื้นที่โชะนัน 0

โคจิมะ ฮอนจิน / โอโนเอะ ฮอนจิน

ไดนิชิ-โดะ
พื้นที่โชะนัน 0

ไดนิชิ-โดะ

คาเฟ่คามาคุระโบริ ไคคัน & ช้อปกุริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

คาเฟ่คามาคุระโบริ ไคคัน & ช้อปกุริ

สุสานโยโกฮามะ มาโซเบียว
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

สุสานโยโกฮามะ มาโซเบียว

ไดบุทสึ คิริโดอุชิ (การตัด)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ไดบุทสึ คิริโดอุชิ (การตัด)