การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

วัดโคอุโยจิ (นามิโกะ ฟุโดะ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดโคอุโยจิ (นามิโกะ ฟุโดะ)

วัดไดฮอนซาน เอ็นงะคุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 24

วัดไดฮอนซาน เอ็นงะคุ-จิ

โอยะมะ เมะงุริ
พื้นที่โชะนัน 11

โอยะมะ เมะงุริ

ศาลเจ้าฮิกะชิคะโนะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

ศาลเจ้าฮิกะชิคะโนะ

อาคารสุนะยะมะ แคนนอน-โดะ
พื้นที่โชะนัน 1

อาคารสุนะยะมะ แคนนอน-โดะ

ต้นกิงโกะใหญ่
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

ต้นกิงโกะใหญ่

พระพุทธรูปหินและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์
พื้นที่ทางตะวันตก 1

พระพุทธรูปหินและพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์

โบสถ์หัวใจศักดิ์สิทธิ์, โยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 38

โบสถ์หัวใจศักดิ์สิทธิ์, โยโกฮะมะ

พิพิธภัณฑ์ม้า
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 8

พิพิธภัณฑ์ม้า

สวนฮะยะโนะเซชิ และนะนัตซึต-อิเกะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 6

สวนฮะยะโนะเซชิ และนะนัตซึต-อิเกะ

ทัวร์คามาคุระ โมะโนะโนะฟุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 9

ทัวร์คามาคุระ โมะโนะโนะฟุ

วัดไดเร็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุคุจิน / ฟุคุโระคุจุ)
พื้นที่ทางตะวันตก 0

วัดไดเร็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุคุจิน / ฟุคุโระคุจุ)

ศุลกากรโยโกฮะมะ (ควีนทาวเวอร์)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 13

ศุลกากรโยโกฮะมะ (ควีนทาวเวอร์)

ศาลเจ้าซึตรุมิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ศาลเจ้าซึตรุมิ

ซากปราสาทซึตคุย
พื้นที่ใจกลาง 1

ซากปราสาทซึตคุย