การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีซานโทะโนะไดแห่งโยโกฮะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีซานโทะโนะไดแห่งโยโกฮะมะ

จิฟุคุจิ
พื้นที่โชะนัน 1

จิฟุคุจิ

วัดทะคะกุ
พื้นที่โชะนัน 0

วัดทะคะกุ

โยะอุโคะคุจิโอะอุเกะซึตโบะ (Youkokujiouketsubo)
พื้นที่โชะนัน 1

โยะอุโคะคุจิโอะอุเกะซึตโบะ (Youkokujiouketsubo)

โอะอิโสะ-เงฮินกัน (อดีตบ้านพักของตระกูลคิโนะชิตะ)
พื้นที่โชะนัน 3

โอะอิโสะ-เงฮินกัน (อดีตบ้านพักของตระกูลคิโนะชิตะ)

อาคารอนุสรณ์สะวะดะ-มิกิ
พื้นที่โชะนัน 2

อาคารอนุสรณ์สะวะดะ-มิกิ

โอะอิโสะ เคียวโดะชิเรียวกัน
พื้นที่โชะนัน 1

โอะอิโสะ เคียวโดะชิเรียวกัน

ถ้ำมันดาระโด ยากุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 7

ถ้ำมันดาระโด ยากุระ

ศาลเจ้า คาทาเซะ ซุวะ
พื้นที่โชะนัน 2

ศาลเจ้า คาทาเซะ ซุวะ

อิชิโจะ เอะคัน ซานโซะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 6

อิชิโจะ เอะคัน ซานโซะ

สวนไมโอะกะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 3

สวนไมโอะกะ

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมแห่งภูมิภาคคานากาวะ
คูปอง
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ทางวัฒนธรรมแห่งภูมิภาคคานากาวะ

ร้านอาหารฮอนโป แกงกะหรี่เนวี่โยโกสุกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 4

ร้านอาหารฮอนโป แกงกะหรี่เนวี่โยโกสุกะ

งานบง โอโดริ (เทศกาลท้องถิ่นประจำหมู่บ้านประมงริมทะเล)
พื้นที่ทางตะวันตก 0

งานบง โอโดริ (เทศกาลท้องถิ่นประจำหมู่บ้านประมงริมทะเล)

นิโน-ยะ (สมาคมการท่องเที่ยวนิโนมิยะ)
พื้นที่โชะนัน 0

นิโน-ยะ (สมาคมการท่องเที่ยวนิโนมิยะ)