การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

โฮะชิโนะยะโดะ ฟูจิยะ
พื้นที่ใจกลาง 0

โฮะชิโนะยะโดะ ฟูจิยะ

ริวโฮะจิ (รูปแกะสลักไม้เซ็นจุ-แคนนอน)
พื้นที่ใจกลาง 2

ริวโฮะจิ (รูปแกะสลักไม้เซ็นจุ-แคนนอน)

เนินอะคิบะ-ซาน
พื้นที่ใจกลาง 0

เนินอะคิบะ-ซาน

โคะคุบุนจิ・โดะระ
พื้นที่ใจกลาง 2

โคะคุบุนจิ・โดะระ

โคะโตะคุจิ
พื้นที่ใจกลาง 0

โคะโตะคุจิ

อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทคะวะมุระ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

อุทยานประวัติศาสตร์ปราสาทคะวะมุระ

ศาลเจ้าสุซุคะเมียว
พื้นที่ใจกลาง 0

ศาลเจ้าสุซุคะเมียว

สวนชิโระยะมะ
พื้นที่ใจกลาง 1

สวนชิโระยะมะ

กันสะกิ อิเสะกิ ชิเรียว-กัน
พื้นที่ใจกลาง 0

กันสะกิ อิเสะกิ ชิเรียว-กัน

วัดโงะฉะ
พื้นที่ใจกลาง 1

วัดโงะฉะ

ศาลเจ้าอะซุมะ
พื้นที่โชะนัน 1

ศาลเจ้าอะซุมะ

พิพิธภัณฑ์นิโนะมิยะ-โชะ ฟุทะมิ
พื้นที่โชะนัน 1

พิพิธภัณฑ์นิโนะมิยะ-โชะ ฟุทะมิ

รูปปั้นกระต่ายแก้ว
พื้นที่โชะนัน 0

รูปปั้นกระต่ายแก้ว

ศาลเจ้าชินเม
พื้นที่โชะนัน 1

ศาลเจ้าชินเม

คามาคุระ เกสต์เฮ้าส์
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

คามาคุระ เกสต์เฮ้าส์