การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

โอะงะมะ เบ็นไซเท็น
พื้นที่ใจกลาง 2

โอะงะมะ เบ็นไซเท็น

วัดเอ็นปุคุจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุคุจิน / มิซุคะเกะ โฮะเท-ซัน)
พื้นที่ทางตะวันตก 0

วัดเอ็นปุคุจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุคุจิน / มิซุคะเกะ โฮะเท-ซัน)

วัดไดเร็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุคุจิน / ฟุคุโระคุจุ)
พื้นที่ทางตะวันตก 0

วัดไดเร็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุคุจิน / ฟุคุโระคุจุ)

วัดเร็นเซ็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุค)ุจิน / ไดโคะคุ-ซันเท็น
พื้นที่ทางตะวันตก 0

วัดเร็นเซ็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุค)ุจิน / ไดโคะคุ-ซันเท็น

ศาลเจ้ามิชิมะไทฉะ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 2

ศาลเจ้ามิชิมะไทฉะ

อดีตบ้านพักของ โยะชิดะ ชิเงะรุ
พื้นที่โชะนัน 4

อดีตบ้านพักของ โยะชิดะ ชิเงะรุ

เอ็นซึตจิ
พื้นที่โชะนัน 0

เอ็นซึตจิ

โจะจุอิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

โจะจุอิน

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์เวิร์นนี่
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์เวิร์นนี่

วะคะมิยะ-โอะจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 6

วะคะมิยะ-โอะจิ

มันโชะจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

มันโชะจิ

ศาลเจ้าชิโระอะไคนะริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ศาลเจ้าชิโระอะไคนะริ

โยโกสุกะ เซ็นทรัล พาร์ค
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

โยโกสุกะ เซ็นทรัล พาร์ค

โมะริยะมะชะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

โมะริยะมะชะ

ฟุคุโชะอิน
พื้นที่ทางตะวันตก 2

ฟุคุโชะอิน