การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

โอะอิโสะ เคียวโดะชิเรียวกัน
พื้นที่โชะนัน 1

โอะอิโสะ เคียวโดะชิเรียวกัน

จิฟุคุจิ
พื้นที่โชะนัน 1

จิฟุคุจิ

โคะจิริ ซุยมอน (ประตูน้ำ)
พื้นที่ทางตะวันตก 6

โคะจิริ ซุยมอน (ประตูน้ำ)

ไซเมียวจิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 3

ไซเมียวจิ

โจะระคุจิ (มันงะเดะระ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

โจะระคุจิ (มันงะเดะระ)

จินโคะจิ โอะเคะซึตโบะกุน (สุสานอุโมงค์)
พื้นที่โชะนัน 3

จินโคะจิ โอะเคะซึตโบะกุน (สุสานอุโมงค์)

ฮัซเซ เด็น
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

ฮัซเซ เด็น

ศาลเจ้าไคนัน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 5

ศาลเจ้าไคนัน

โคจิมะ ฮอนจิน / โอโนเอะ ฮอนจิน
พื้นที่โชะนัน 0

โคจิมะ ฮอนจิน / โอโนเอะ ฮอนจิน

มิสะกิ อะไซชิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

มิสะกิ อะไซชิ

โอยะมะ เมะงุริ
พื้นที่โชะนัน 11

โอยะมะ เมะงุริ

ฮะสุ อิเกะ (บึงบัว)
พื้นที่โชะนัน 2

ฮะสุ อิเกะ (บึงบัว)

วัดเร็นเซ็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุค)ุจิน / ไดโคะคุ-ซันเท็น
พื้นที่ทางตะวันตก 0

วัดเร็นเซ็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุค)ุจิน / ไดโคะคุ-ซันเท็น

อนุสาวรีย์คุนิคิดะ โดปโปะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

อนุสาวรีย์คุนิคิดะ โดปโปะ

ไดชิ โอะโมะเทะซานโดะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 10

ไดชิ โอะโมะเทะซานโดะ