การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

ต้นกิงโกะใหญ่
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

ต้นกิงโกะใหญ่

ศาลเจ้ามะรุยะมะ อินะริ-ฉะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ศาลเจ้ามะรุยะมะ อินะริ-ฉะ

 ศาลเจ้าชิราฮาตะจินจา (เมืองคามาคุระ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

ศาลเจ้าชิราฮาตะจินจา (เมืองคามาคุระ)

พิทธภัณฑ์คามาคุระ โคะคุโฮกัน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

พิทธภัณฑ์คามาคุระ โคะคุโฮกัน

ศาลเจ้าคามาคุระ เบ็นไซเท็น-ฉะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ศาลเจ้าคามาคุระ เบ็นไซเท็น-ฉะ

อนุสรณ์สถานแห่งนิโนะมิยะ ทะคะโนะริ
พื้นที่ทางตะวันตก 3

อนุสรณ์สถานแห่งนิโนะมิยะ ทะคะโนะริ

อาคารอนุสรณ์ทะคะโนะริ
พื้นที่ทางตะวันตก 1

อาคารอนุสรณ์ทะคะโนะริ

วัดโจะโฮะซึตกัน-จิ
พื้นที่โชะนัน 1

วัดโจะโฮะซึตกัน-จิ

พิพิธภัณฑ์ยะมะเตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 15

พิพิธภัณฑ์ยะมะเตะ

ศาลเจ้าอุตซึตโมะชิ
พื้นที่โชะนัน 1

ศาลเจ้าอุตซึตโมะชิ

ศาลเจ้าคะนะยะมะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 10

ศาลเจ้าคะนะยะมะ

โอะยะมะ ไคโดะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

โอะยะมะ ไคโดะ

สถานที่ประวัติศาสตร์โนะเค็นโดะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

สถานที่ประวัติศาสตร์โนะเค็นโดะ

ยัตซึต-เสะคิงะยะ ฟุโดซอน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 2

ยัตซึต-เสะคิงะยะ ฟุโดซอน

ไคบุกิ จิโซะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ไคบุกิ จิโซะ