การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

บ่อน้ำคุไบไรแห่ง มินะโมะโตะ-โนะ โยะชิซึตเนะ
พื้นที่โชะนัน 2

บ่อน้ำคุไบไรแห่ง มินะโมะโตะ-โนะ โยะชิซึตเนะ

วัดเมียวเซ็น-จิ
พื้นที่โชะนัน 6

วัดเมียวเซ็น-จิ

วัดชินโจ-อิน
พื้นที่โชะนัน 0

วัดชินโจ-อิน

วัดชินโทะคุ-จิ
พื้นที่โชะนัน 2

วัดชินโทะคุ-จิ

วัดโชโช-อิน
พื้นที่โชะนัน 1

วัดโชโช-อิน

ศาลเจ้าซานโน
พื้นที่โชะนัน 2

ศาลเจ้าซานโน

วัดแคนโน-อิน
พื้นที่โชะนัน 1

วัดแคนโน-อิน

ศาลเจ้าฟุนะดะมะ
พื้นที่โชะนัน 0

ศาลเจ้าฟุนะดะมะ

ซากทั้งหมดของปราสาทโอดะวะระ (บริเวณทั้งหมด)
พื้นที่ทางตะวันตก 6

ซากทั้งหมดของปราสาทโอดะวะระ (บริเวณทั้งหมด)

เนินเร็นโจ-อิน
พื้นที่ทางตะวันตก 1

เนินเร็นโจ-อิน

วัดเมเงะซึต-อิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 31

วัดเมเงะซึต-อิน

ซากเนินฟูจิซุกะ (ฝั่งตะวันออกของศาลเจ้าโยโกเนะ อินะริ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 3

ซากเนินฟูจิซุกะ (ฝั่งตะวันออกของศาลเจ้าโยโกเนะ อินะริ)

ประตูโทริ ซาน-โนะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

ประตูโทริ ซาน-โนะ

สะพานไทโกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

สะพานไทโกะ

อาคารไมเด็น
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

อาคารไมเด็น