การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

หลุมฝังศพของแม่ชียะโอะคุนิ
พื้นที่ทางตะวันตก 3

หลุมฝังศพของแม่ชียะโอะคุนิ

รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

รูปปั้นโอะอุโชะ จิโซะ

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

หลุมฝังศพของทะดะโนะ มิตซึตนะกะ

รูปปั้นโบะซัตซึต 25 รูป
พื้นที่ทางตะวันตก 1

รูปปั้นโบะซัตซึต 25 รูป

หลุมฝังศพของพี่น้องโซะงะและ โทะระ โงะเซ็น
พื้นที่ทางตะวันตก 0

หลุมฝังศพของพี่น้องโซะงะและ โทะระ โงะเซ็น

วัดโชะออนจิ (เทพเจ้าแห่งโชคทั้งแปดของโอดะวะระ / บิชะมอนเท็น (ท้าวเวสสุวรรณ ))
พื้นที่ทางตะวันตก 13

วัดโชะออนจิ (เทพเจ้าแห่งโชคทั้งแปดของโอดะวะระ / บิชะมอนเท็น (ท้าวเวสสุวรรณ ))

อาคารพุทธศาสนาโคะชิน-โดะ
พื้นที่โชะนัน 1

อาคารพุทธศาสนาโคะชิน-โดะ

อาคารสุนะยะมะ แคนนอน-โดะ
พื้นที่โชะนัน 1

อาคารสุนะยะมะ แคนนอน-โดะ

คิเคียวอุ-ยะ
พื้นที่โชะนัน 0

คิเคียวอุ-ยะ

อดีตร้านกิโมโน อินะโมะโตะ-ยะ
พื้นที่โชะนัน 0

อดีตร้านกิโมโน อินะโมะโตะ-ยะ

ศาลเจ้ายะคุ
พื้นที่โชะนัน 0

ศาลเจ้ายะคุ

ศาลเจ้าฮะคุซาน
พื้นที่โชะนัน 1

ศาลเจ้าฮะคุซาน

วัดโจโค-จิ
พื้นที่โชะนัน 0

วัดโจโค-จิ

วัดโชกอน-จิ
พื้นที่โชะนัน 0

วัดโชกอน-จิ

วัดนอะชิโฮ-จิ
พื้นที่โชะนัน 0

วัดนอะชิโฮ-จิ