การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

โจะชิ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

โจะชิ-จิ

วัดโจอุระคุจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดโจอุระคุจิ

ศาลเจ้าฟุนะดะมะ
พื้นที่โชะนัน 0

ศาลเจ้าฟุนะดะมะ

โฮะโซะจิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

โฮะโซะจิ

โจะยุ-จิ
พื้นที่โชะนัน 1

โจะยุ-จิ

ไคบุกิ จิโซะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ไคบุกิ จิโซะ

โคะคิอัน
พื้นที่ทางตะวันตก 0

โคะคิอัน

ปราสาทโอดะวะระ
พื้นที่ทางตะวันตก 125

ปราสาทโอดะวะระ

ท่าเรือคุริฮะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 4

ท่าเรือคุริฮะมะ

โคจิมะ ฮอนจิน / โอโนเอะ ฮอนจิน
พื้นที่โชะนัน 0

โคจิมะ ฮอนจิน / โอโนเอะ ฮอนจิน

คะวะนะ ชิมิซุยะโตะ
พื้นที่โชะนัน 10

คะวะนะ ชิมิซุยะโตะ

วัดโฮคะอิจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดโฮคะอิจิ

ศาลเจ้ามัตซึตบะระ (เทศกาลเทพเจ้าชินโตอุจิงะมิ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยการปกครองตระกูลโอดะวะระ โฮะโจะ)
พื้นที่ทางตะวันตก 0

ศาลเจ้ามัตซึตบะระ (เทศกาลเทพเจ้าชินโตอุจิงะมิ สืบทอดมาตั้งแต่สมัยการปกครองตระกูลโอดะวะระ โฮะโจะ)

ยอดเขาทะคะโทะริ-ยะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

ยอดเขาทะคะโทะริ-ยะมะ

ศาลเจ้ามะชิยะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ศาลเจ้ามะชิยะ