การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

โจะชิ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

โจะชิ-จิ

โจะเมียว-จิ วัด
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

โจะเมียว-จิ วัด

โยโกะมิโซะ ยะชิกิ (บ้าน)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 5

โยโกะมิโซะ ยะชิกิ (บ้าน)

คิเงะนิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

คิเงะนิน

สวนฮะยะโนะเซชิ และนะนัตซึต-อิเกะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 5

สวนฮะยะโนะเซชิ และนะนัตซึต-อิเกะ

โทะโนะสะมะ โนะ ฮะกะ (หลุมฝังศพของเจ้าเมือง)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 5

โทะโนะสะมะ โนะ ฮะกะ (หลุมฝังศพของเจ้าเมือง)

ิพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองคาวาสะกิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ิพิพิธภัณฑ์แห่งเมืองคาวาสะกิ

สะโตะ ฮอนจิน อะโตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

สะโตะ ฮอนจิน อะโตะ

โคะโดะโระ บะชิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

โคะโดะโระ บะชิ

ไดชิงะวะระ ฮิกะตะ เซ็นเตอร์
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ไดชิงะวะระ ฮิกะตะ เซ็นเตอร์

อนุสาวรีย์กลอนไฮกุของบะโชะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 9

อนุสาวรีย์กลอนไฮกุของบะโชะ

รูปปั้นโอะคะโมะโตะ คะโนะโคะ (มารดาของโอะคะโมะโตะ ทาโระ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

รูปปั้นโอะคะโมะโตะ คะโนะโคะ (มารดาของโอะคะโมะโตะ ทาโระ)

อิชิกันนอน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

อิชิกันนอน

อนุสาวรีย์คุนิคิดะ โดปโปะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

อนุสาวรีย์คุนิคิดะ โดปโปะ

สะพานโออิชิ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 1

สะพานโออิชิ