การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

รูปปั้นสะคะโมะโตะ เรียวมะ
พื้นที่โดยรอบคะนะงะวะ 8

รูปปั้นสะคะโมะโตะ เรียวมะ

ศาลเจ้าชิระซาสะ อินาริ
พื้นที่โชะนัน 0

ศาลเจ้าชิระซาสะ อินาริวัดโคโซคุจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

วัดโคโซคุจิ

สวนซานเคเอ็น
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 69

สวนซานเคเอ็น

หลุมฝังศพของโฮะโจะ อุจิมะสะ : โฮะโจะ อุจิเทะรุ
พื้นที่ทางตะวันตก 0

หลุมฝังศพของโฮะโจะ อุจิมะสะ : โฮะโจะ อุจิเทะรุ

ิพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคะคิโอะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

ิพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นคะคิโอะ

เมียวเอ็นจิ
พื้นที่โชะนัน 3

เมียวเอ็นจิ

ศาลเจ้าโอโอะยะมะ อะฟุริ
พื้นที่โชะนัน 11

ศาลเจ้าโอโอะยะมะ อะฟุริ

ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 23

ศาลเจ้าเอะงะระ เท็นจิน

สะสุเกะ อินะริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 11

สะสุเกะ อินะริ

พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมคามาคุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 34

พิพิธภัณฑ์วรรณกรรมคามาคุระ

ซากปราสาทเท็นโทะคุจิ สะนะดะ
พื้นที่โชะนัน 1

ซากปราสาทเท็นโทะคุจิ สะนะดะ

สวนไมโอะกะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 4

สวนไมโอะกะ

วัดมิงะวะริ ฟุโดะซัน ไดเมียว โอะอิน
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

วัดมิงะวะริ ฟุโดะซัน ไดเมียว โอะอิน

อะสะโอะ ฟุโดะ-อิน (โทะคุสะ ฟุโดะ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ 0

อะสะโอะ ฟุโดะ-อิน (โทะคุสะ ฟุโดะ)