การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เรียงลำดับโดย:
 ศาลเจ้าชิราฮาตะจินจา (เมืองคามาคุระ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าชิราฮาตะจินจา (เมืองคามาคุระ)

วัดโจะเคจิ-ศาลเจ้าอะคิบะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

วัดโจะเคจิ-ศาลเจ้าอะคิบะ

เครื่องประดับทะนะบะดะในสถานีฮิระซึตกะ
พื้นที่โชะนัน

เครื่องประดับทะนะบะดะในสถานีฮิระซึตกะ

ศาลเจ้าฮอนโมะกุ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

ศาลเจ้าฮอนโมะกุ

ศาลเจ้าชิระฮิเกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าชิระฮิเกะ

เก้าเทพเจ้าแห่งโชคลาภ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

เก้าเทพเจ้าแห่งโชคลาภ

วัดฮะเซะ-เดะระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดฮะเซะ-เดะระ

ซึตรุมิเนะ ฮะชิมัน งุ
พื้นที่โชะนัน

ซึตรุมิเนะ ฮะชิมัน งุ

อดีตร้านกิโมโน อินะโมะโตะ-ยะ
พื้นที่โชะนัน

อดีตร้านกิโมโน อินะโมะโตะ-ยะ

ยอดเขาทะคะโทะริ-ยะมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ยอดเขาทะคะโทะริ-ยะมะ

วัดไดเร็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุคุจิน / ฟุคุโระคุจุ)
พื้นที่ทางตะวันตก

วัดไดเร็นจิ (โอดะวะระ ฮะชิฟุคุจิน / ฟุคุโระคุจุ)

หลุมฝังศพของมินะโมะโตะโนะ โยะริโตะโมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

หลุมฝังศพของมินะโมะโตะโนะ โยะริโตะโมะ

โจะจุอิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

โจะจุอิน

คามาคุระ ฮะเซะ โนะ อะคะริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

คามาคุระ ฮะเซะ โนะ อะคะริ

อดีตบ้านพักคอนโดะ
พื้นที่โชะนัน

อดีตบ้านพักคอนโดะ

วัดโจะเมียว คิเซ็น'อัน
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดโจะเมียว คิเซ็น'อัน

วัดชินโทะคุ-จิ
พื้นที่โชะนัน

วัดชินโทะคุ-จิ

วัดเค็นโชะ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

วัดเค็นโชะ-จิ

109 - 126 ของ 367 ผล