การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

เรียงลำดับโดย:
ซานตะ เรียวกัง
พื้นที่ใจกลาง

ซานตะ เรียวกัง

มะโงะโคะโระ คาเฟ่ บาร์
โยโกะสุกะ· มิอุระ

มะโงะโคะโระ คาเฟ่ บาร์

โอะอิโสะ-เงฮินกัน (อดีตบ้านพักของตระกูลคิโนะชิตะ)
พื้นที่โชะนัน

โอะอิโสะ-เงฮินกัน (อดีตบ้านพักของตระกูลคิโนะชิตะ)

ฮอนซุยจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ฮอนซุยจิ

คิชะมิชิ พรอมานาด
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

คิชะมิชิ พรอมานาด

ศาลเจ้าอะวะชิมะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศาลเจ้าอะวะชิมะ

วัดโจะโฮะซึตกัน-จิ
พื้นที่โชะนัน

วัดโจะโฮะซึตกัน-จิ

โทะโนะสะมะ โนะ ฮะกะ (หลุมฝังศพของเจ้าเมือง)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

โทะโนะสะมะ โนะ ฮะกะ (หลุมฝังศพของเจ้าเมือง)

ศาลเจ้าคิฟุเนะ
พื้นที่ทางตะวันตก

ศาลเจ้าคิฟุเนะ

ซากยุคหิน คะวะจิริ
พื้นที่ใจกลาง

ซากยุคหิน คะวะจิริ

คิเคียวอุ-ยะ
พื้นที่โชะนัน

คิเคียวอุ-ยะ

พิพิธภัณฑ์ยะมะเตะ
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

พิพิธภัณฑ์ยะมะเตะ

คามาคุระ มะเมะยะ (ร้านค้าที่โคะมะชิ-โดะริ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

คามาคุระ มะเมะยะ (ร้านค้าที่โคะมะชิ-โดะริ)

โฮะอุโซะอุอิน
พื้นที่ทางตะวันตก

โฮะอุโซะอุอิน

เคโคะ ฮิโระบะ (อนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงการเปิดท่าเรือโยโกฮะมะ)
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

เคโคะ ฮิโระบะ (อนุสรณ์สถานเพื่อรำลึกถึงการเปิดท่าเรือโยโกฮะมะ)

สะพานฝรั่งเศส
โยโกฮะมะ·คาวาซะกิ

สะพานฝรั่งเศส

โจะยุ-จิ
พื้นที่โชะนัน

โจะยุ-จิ

ศูนย์บริการชุมชนอุระกะ (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน)
โยโกะสุกะ· มิอุระ

ศูนย์บริการชุมชนอุระกะ (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน)

1 - 18 ของ 367 ผล