การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

วัดโฮคะอิจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดโฮคะอิจิ

วัดจุฟุคุจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดจุฟุคุจิวัดโคโซคุจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

วัดโคโซคุจิ

วัดโกคุระคุ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดโกคุระคุ-จิ