การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

คามาคุระ เกสต์เฮ้าส์
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

คามาคุระ เกสต์เฮ้าส์

วัดเมียวฮอน-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 50

วัดเมียวฮอน-จิ

โจะชิ-จิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

โจะชิ-จิ

ฮอนซุยจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

ฮอนซุยจิ

โจะเมียว-จิ วัด
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

โจะเมียว-จิ วัด

ดังคะสุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 13

ดังคะสุระ