การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

วะคะมิยะ-โอะจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 6

วะคะมิยะ-โอะจิ

มันโชะจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

มันโชะจิ

ศาลเจ้าชิโระอะไคนะริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ศาลเจ้าชิโระอะไคนะริ

โยโกสุกะ เซ็นทรัล พาร์ค
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

โยโกสุกะ เซ็นทรัล พาร์ค

โมะริยะมะชะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

โมะริยะมะชะ

คามาคุระ เกสต์เฮ้าส์
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

คามาคุระ เกสต์เฮ้าส์

ถ้ำมันดาระโด ยากุระ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 7

ถ้ำมันดาระโด ยากุระ

อิชิโจะ เอะคัน ซานโซะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 6

อิชิโจะ เอะคัน ซานโซะ

ร้านอาหารฮอนโป แกงกะหรี่เนวี่โยโกสุกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 4

ร้านอาหารฮอนโป แกงกะหรี่เนวี่โยโกสุกะ

คาเฟ่คามาคุระโบริ ไคคัน & ช้อปกุริ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

คาเฟ่คามาคุระโบริ ไคคัน & ช้อปกุริ

ไดบุทสึ คิริโดอุชิ (การตัด)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ไดบุทสึ คิริโดอุชิ (การตัด)

วัดเมียวโฮะจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดเมียวโฮะจิ

ศูนย์บริการชุมชนอุระกะ (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ศูนย์บริการชุมชนอุระกะ (พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน)

วัดกานเด็นจิ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดกานเด็นจิ

วัดโคอุโยจิ (นามิโกะ ฟุโดะ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

วัดโคอุโยจิ (นามิโกะ ฟุโดะ)