การเดินในคานางาว่า

แหล่งท่องเที่ยวในคานางาว่า

มะโงะโคะโระ คาเฟ่ บาร์
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

มะโงะโคะโระ คาเฟ่ บาร์

ร้านคามาคุระ ฟิลล์ สาขาหลัก
โยโกะสุกะ· มิอุระ 10

ร้านคามาคุระ ฟิลล์ สาขาหลัก

คามาคุระ มะเมะยะ (ร้านค้าที่โคะมะชิ-โดะริ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

คามาคุระ มะเมะยะ (ร้านค้าที่โคะมะชิ-โดะริ)

ทัวร์คามาคุระ โมะโนะโนะฟุ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 9

ทัวร์คามาคุระ โมะโนะโนะฟุ

วัดเมเงะซึต-อิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 31

วัดเมเงะซึต-อิน

ประตูโทริ ซาน-โนะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 3

ประตูโทริ ซาน-โนะ

สะพานไทโกะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

สะพานไทโกะ

อาคารไมเด็น
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

อาคารไมเด็น

ต้นกิงโกะใหญ่
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

ต้นกิงโกะใหญ่

ศาลเจ้ามะรุยะมะ อินะริ-ฉะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ศาลเจ้ามะรุยะมะ อินะริ-ฉะ

 ศาลเจ้าชิราฮาตะจินจา (เมืองคามาคุระ)
โยโกะสุกะ· มิอุระ 2

ศาลเจ้าชิราฮาตะจินจา (เมืองคามาคุระ)

พิทธภัณฑ์คามาคุระ โคะคุโฮกัน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

พิทธภัณฑ์คามาคุระ โคะคุโฮกัน

ศาลเจ้าคามาคุระ เบ็นไซเท็น-ฉะ
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

ศาลเจ้าคามาคุระ เบ็นไซเท็น-ฉะ

โจะจุอิน
โยโกะสุกะ· มิอุระ 1

โจะจุอิน

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์เวิร์นนี่
โยโกะสุกะ· มิอุระ 0

พิพิธภัณฑ์อนุสรณ์เวิร์นนี่